Онлайн конференция "AI & CYBER | AN ABUNDANCE OF POTENTIAL": 27-28 септември 2021 г.

   23-09-2021

Министерството на външните работи на Република България, Дипломатическия институт към МВнР и Дигиталната национална коалиция отправят покана за двудневна онлайн конференция "AI & CYBER | AN ABUNDANCE OF POTENTIAL. How to enhance cooperation between international organisations, public & private sector", която ще се проведе на 27 и 28 септември 2021 г.
​Целта на конференцията е да стимулира междусекторния дебат за предизвикателствата и възможностите пред цифровия преход на България, като даде отговори на въпроса каква е най-подходящата рамка за неговото изпълнение в съответствие с най-добрите практики и международните стандарти. Събитието също има за цел да допринесе към продължаващите усилия на България по подготовката за членство в ОИСР.

Конференцията ще бъде открита от г-н Светлан Стоев, министър на външните работи на България, със специално участие на г-н Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР, и г-н Мирча Джоана, заместник-генерален секретар на НАТО.

В хода на програмата ще бъдат представени отговорни решения на обществените предизвикателства чрез надежден изкуствен интелект и ще покажем рисковете за киберсигурността, породени от ускоряващата се цифрова трансформация. Събитието ще разгледа необходимите стъпки към националния цифров преход в България – държава, позиционирана като център за цифровите иновации в региона на Югоизточна Европа с международно признат набор от експерти.

Онлайн аудиторията ще има възможността да чуе мнението по темата на редица говорители, сред които представители на изпълнителната власт академичните среди, експерти по отбрана, сигурност и ИКТ, журналисти, както и представители на водещите международни органи, занимаващи се с въпроса, включително Европейската комисия, ОИСР и НАТО.

Приложено можете да намерите работната програма за събитието.

При интерес от Ваша страна е необходимо да се регистрирате за двата дни на събитието в платформата Zoom:

След успешна регистрация ще получите потвърдителни имейли с линкове и информация за онлайн достъп до двата дни на конференцията. 

​Събитието ще може да бъде следено на живо и във Facebook страниците на Дипломатическия институт и Дигиталната национална коалиция

НОВИНИ

   06-12-2021

Покана за кандидатстване на иновативни МСП в акселераторска програма

Русенската търговско-индустриална камара чрез сдружение Глобален предприемачески мониторинг България кани иновативни МСП да кандидат...

 още... 

   30-11-2021

CompoWin - Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство

Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява проект „CompoWin – Квалифицирана работна ръка за високотехнолог...

 още... 

   29-11-2021

Изложение ВETT 2022 - 19 - 21.01.2022 в гр. Лондон, Великобритания

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

   26-11-2021

Покана за обучение по бранд мениджмънт и невромаркетинг

Enterprise Europe Network  към БТПП  организира на 14 декември 2021 г. от 10.30ч. в платформата ZOOM онлайн обучение по бранд мениджмънт и невромаркетин...

 още... 

   24-11-2021

Информация за нова схема за кандидатстване на Министерство на туризма

BG-176789478-2021-05 - Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 200...

 още... 

   23-11-2021

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБИТОВИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ СЪС 110 ЛВ/МВТЧ

По програмата за компенсиране на всички небитови крайни клиенти на електроенергия със 110 лв/мвтч Министерството на енергетиката сключв...

 още... 

   18-11-2021

Правителството одобри допълнително 250 млн. лв. за запазване на заетостта на около 65 хил. работници и служители по мярката 60 на 40

Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват п...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 


19-08-2021

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“


Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре...

 още.. 

РЕКЛАМА