НОВИНИ

   28-06-2017

Анализ на проверките за „двойствен стандарт“ на храни за българския и западноевропейския пазар

  „16 от проверените 31 продукта се продават на по-високи цени у нас. Това поражда определено безпокойство“, коментира министъръ...

 още... 

   27-06-2017

БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои БизнесПРО Форумът: „Директни програми за финансиране от Европ...

 още... 

   20-06-2017

БАЗАР НА ДОМАШНИ ПРОДУКТИ И БИЗНЕС ФОРУМ

По проект Направи домашното си хоби печелившо през уикенда Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира базар на продукти...

 още... 

   19-06-2017

Увеличен е бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е у...

 още... 

   13-06-2017

Процедурата за достъп на чужди работници до пазара на труда се облекчава

Процедурата за регистрация на сезонни работници от държави извън ЕС за период до 90 дни ще се облекчи. Това предвиждат промени в Правилн...

 още... 

   12-06-2017

Национално участие в 14-ти Международен панаир за МСП в Китай (CISMEF)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира участието на български фирми в 14-ти Между...

 още... 

   07-06-2017

Семинари, посветени на идентифицираните тематични области в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Министерство на икономиката като отговорна институция за изпълнението на разработената Иновационната стратегия за интелигентна спе...

 още... 

АКТУАЛНО

14-07-2017

Актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2017 г. на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово


Управителният съвет отложи приема по мерки, планирани в ИГРП за 2017 г., поради необходимост от: време за прецизиране на процедурите, които МИГ ще прилага при извършване на прием и оценка на пр...

 още.. 


03-07-2017

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“


  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представя...

 още.. 

РЕКЛАМА