Приключи успешно изпълнението на проект с акроним INNOBUS

   28-11-2023

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълни успешно проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, акроним INNOBUS с реф. № 6269, ДФП B6.3a.14/13.04.2021, който е финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

Дейностите, които се реализираха по време на проекта са следните:

Дейност 1: Подготовка и провеждане на два двудневни семинара за подобряване конкурентоспособността на съществуващия бизнес

Период на реализация: януари – март 2023 в гр. Гоце Делчев

Целеви групи: Ръководители на съществуващи микро, малки и средни предприятия; Служители и мениджъри, работещи в микро, малки и средни предприятия;

Дейността включваше:

  1. Проучване и анализ на нуждите от обучения на територията на област Благоевград.
  2. Подготовка и провеждане на два двудневни семинара за подобряване конкурентоспособността на съществуващи фирми.
  3. Изработване наръчник в шест тематични области за подобряване компетенциите и знанията на управители, мениджъри и собственици на микро, малък и среден бизнес в областта на управлението на техните организации.

В резултат на изпълнението са организирани и проведени два двудневни семинара, предназначени за представители на микро, малки и средни предприятия от секторите Туризъм, Информационни технологии, Производство, Услуги, Търговия на дребно в регион Гоце Делчев.

Дейност 2: Засилване на сътрудничеството и обмена на идеи между бизнеса в различни сектори на икономиката с участието на млади хора с цел насърчаване на младежкото предприемачество чрез обучение и споделяне на опит в областта на създаването и управлението на бизнес

Период на реализация: февруари – юни 2023 г.

Целеви групи: Потенциални предприемачи до 29 години, които възнамеряват да стартират или ще стартират бизнес, вкл. младежи, завършили висше образование.

Дейността включва:

  1. Идентифициране на участници в практическа обучителна програма за потенциални млади предприемачи.
  2. Подготовка на обучителни материали и провеждане на практическа обучителна програма за бъдещи предприемачи.
  3. Провеждане на уъркшоп на тема „Първи стъпки в бизнеса“ с участието на бизнес лидери, които ще споделят своя опит с бъдещи и прохождащи предприемачи.

Дейност 3 Изработване на уеб базирана платформа за туристически термални маршрути по проект с акроним INNOBUS

В изпълнение на проекта Сдружението стартира уеб базирана платформа за туристически термални маршрути, която е свободно достъпна на адрес http://innobus-routes.bg/.

Целта на платформата е да насърчи икономическото развитие на областта и региона и да допринесе значително за повишаване на предприемаческата активност в областта на туризма и предлагането на съпътстващи услуги.

Платформата е на български и английски език и представлява карта на термални маршрути с бързи връзки към всеки посочен обект, като териториалният обхват е административната територия на Благоевградска област. На картата са посочени всички термални извори с туристическо значение, които условно са свързани в 5 кратки маршрута.

Дейност 4. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS.

Дейността бе свързана с осъществяване на проучвания и анализи в подкрепа на бизнеса, провеждане на кръгли маси и дискусии, събиране на данни за сътрудничество в мрежа, с цел подкрепа и подобряване на конкурентоспособността на съществуващите и потенциални предприемачи на територията на област Благоевград с фокус върху термалния туризъм в рамките на проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, акроним INNOBUS.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.НОВИНИ

   12-04-2024

Покана за Конференция на тема: „Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика“ - 15 април 2024 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организират конференция на...

 още... 

   08-04-2024

БТПП организира среща на тема "България - Израел: възможности за бизнес сътрудничество"

Българската търговско-промишлена палата съвместно с Търговската служба към посолството на България в Израел и Федерацията на израелск...

 още... 

   02-04-2024

Министерството на търговията на Република Турция с покана към български фирми

Във връзка с насищането с изложения в интервала 16 априлр 25 май 2024 г. Министерството на търговията на Република Турция отправя показа за у...

 още... 

   28-03-2024

Покана за участие в "Гласът на фабриканта. EXPO за индустриалци" - 11 юни 2024

BAU Academy и Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса“ отправят покана за първия по рода си форум, подкрепящ развитието на индуст...

 още... 

   05-02-2024

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Възможността за кандидатстване и определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за приоритетни инвестиционни проекти на...

 още... 

   08-01-2024

Покана за участие в търговска мисия до Анталия, 4 - 7 февруари 2024

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Индустриална зона Анталия, организира търговска мисия с провеждане на двустран...

 още... 

   28-11-2023

Приключи успешно изпълнението на проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълни успешно проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на тра...

 още... 

АКТУАЛНО

31-01-2024

Наръчник


...

 още.. 


03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 

РЕКЛАМА