Bayern – Fit for Partnership.Управление на отпадъците и рециклирането за България. Технология на околната среда

   24-08-2022

Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) отравя покана за участие в двудневно информационно виртуално пътуване на българска делегация в Бавария, Германия на 13 - 14 септември 2022 г. на тема: „Устойчиво и иновативно управление на отпадъците“. Събитието се организира съвместно с германския партньор на  ГБИТК -  em&s GmbH и се финансира в рамките на програмата „Bayern – Fit for Partnership“ към Баварското държавно министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката.

Вашето участие във виртуалната делегация е безплатно. Осигурен е симултанен превод от немски на български език и обратно. Програмата започва със специализирани експертни доклади и презентации на баварски фирми от бранша чрез платформата Zoom, след което са предвидени бизнес разговори между българските и баварските участници чрез платформата b2match (всеки разговор ще бъде с продължителност до 30 минути). Програмата намерете тук

Представители на български държавни институции: министерства, агенции, областни администрации, общини и общински съвети, както и частни компании, търговски дружества и представители на браншови организации и мултипликатори, които искат да получат информация от първа ръка, да закупят баварски продукти, както и да се запознаят с най-новите технологии в тази сфера, могат да се регистрират и ще получат линк за участие в информационното виртуално пътуване. Няма ограничение в броя на участниците от една фирма/институция и може да препратите поканата до всички заинтересовани лица във Вашата организация.

При планирането на събитието ГБИТК с удоволствие ще се съобрази и с допълнителни предложения от Ваша страна. При онлайн регистрацията Вие бихте могли да посочите Вашите конкретни приоритети и фирмени интереси.

Регистрирайте се директно на платформата b2match на английски език https://bfp-bulgaria-waste.b2match.io

При допълнителни въпроси може да се обръщате към Цанко Цанков на телефон 02/ 816 30 24 или имейл: tzanko.tzankov@ahk.bg

НОВИНИ

   04-11-2022

Седмица на италианската кухня, 14 - 20 ноември

VII-та Седмица на италианската кухня по света ще се проведе от 14 до 20 ноември, като през тази година ще бъде под надслов: „Задружност, уст...

 още... 

   03-11-2022

Министерството на земеделието публикува актуален проект на Стратегическия план

Министерството на земеделието публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, предоставен на Европейската...

 още... 

   02-11-2022

Информационно събитие за предстоящите програми, финансирани с европейски средства за периода 2021 – 2027

А сега накъде за българския бизнес? Националната бизнес мрежа отправя покана за участие в       Информационно събитие за пред...

 още... 

   31-10-2022

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА ПО ПРОЕКТ С АКРОНИМ INNOBUS“ - процедура за избор на изпълнител с публична покана

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Предоставяне н...

 още... 

   28-10-2022

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възмо...

 още... 

   26-10-2022

На 27 октомври ще се проведе онлайн инфоден по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“

Министерство на иновациите и растежа обяви началото на кандидатстването по втората процедура по линия на Националния план за възстанов...

 още... 

   19-10-2022

30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват за бизнеса по Плана за възстановяване

Отворена за кандидатстване е процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ за 30.6 млн. лв. Това е втората процедура, която Министерств...

 още... 

АКТУАЛНО

26-10-2022

Отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"


Министерството на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получа...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА