Регионален форум GS1 в Европа 2022

   10-08-2022

Европейският съюз си постави за цел да стане първата декарбонизирана зона в света до 2050 г. чрез възприемането на нов бизнес модел за кръгова икономика и установяване на по-екологично законодателство и нови политики.

Това включва прехода от линейни към кръгови вериги за доставки, разработването на новата стратегия на ЕС за данните, новата промишлена стратегия и овластяването на зеленото потребление.

В този контекст важно средство за постигане на целите на ЕС за кръгова икономика е цифровият паспорт на продукта, който ще стане задължителен за всички категории продукти с изключение на храни, фуражи и лекарства.

Първи ще трябва да бъдат снабдени с цифрови паспорти текстилните изделия и облеклата, считано от 2024 г.

Цифровите продуктови паспорти са една от основните теми на предстоящия Регионален форум GS1 в Европа 2022, който ще се проведе от 17 до 20 октомври в Амстердам, Нидерландия, с домакин GS1 Нидерландия. Тематична сесия е предвидена още през първия ден, 17 октомври, понеделник от 13:00 до 14:00 CET. Заедно с представители на индустрията, регулатори и заинтересовани лица ще научите, какво представлява цифровия продуктов паспорт, какво прави организацията GS1 и как паспортът ще повлияе в работата ви, но така и на всеки един от нас отделно като потребители.

Пленарна сесия на тема Кръгова икономика и предизвикателствата „R“ в смисъла на: Reduce, Reject, Reuse, Recycle, Repair, Refurbish, Repurpose е предвидена като първа за деня, 09:00 - 10:00 CET, през втория ден на форума, 18 октомври, вторникПрисъединете се, за да научите повече за предизвикателствата R и как стандартите GS1 отговарят на тези предизвикателства!

В дните 17 и 18 октомври събитието е отворено за регистрация и участие на компаниите-членове на общността GS1, в частност за нашата страна - на GS1 България. Формата за регистрация и подробности за програмата може да намерите на https://www.gs1ineuropeforum.eu. Часовете на сесиите са в  Central European Time (CET), а работен език е английски. Събитието е хибридно и регистрираните участници могат да се включат както онлайн така и на място.

Регистрирайте се за участие! Не пропускайте тази възможност!

Сесиите са безплатни за всички регистрирани участници - онлайн или участващи на място. От посочените в програмата може да изберете само тези сесии, които наистина представляват интерес за Вас. Разходите за пътни и настаняване при участие на място се поемат от самите участници.

За повече информация оставаме на разположение на тел. 02/8117 611 / 567 / 433

НОВИНИ

   14-10-2022

Покана за участие в търговска мисия "Sourcing From Türkiye", ноември 2022 г., Турция

Българската търговско-промишлена палата информира, че заедно с Търговската секция на Посолство на Република Турция в София се подготвя&...

 още... 

   12-10-2022

Програмата „Околна среда“ за България е одобрена

Европейската комисия одобри Програма „Околна среда“, която предоставя над 1.82 милиарда евро за инвестиции в България. Тези средств...

 още... 

   07-10-2022

МНОГОСТРАННАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНИ СПОГОДБИ, ВЛИЗА В СИЛА ЗА БЪЛГАРИЯ НА 01.01.2023 Г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 16 септември 2022 г. Република България депозира своя инструмент за ратифи...

 още... 

   04-10-2022

ДНИ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 2022, ОНЛАЙН, 19 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Дни на финансирането от ЕС 2022 – България ще се проведат онлайн на 19 октомври 2022 г., сряда. За програмния период 2021—2027 г. Европейският...

 още... 

   03-10-2022

МИР ОТВАРЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ВТОРАТА МЯРКА ЗА БИЗНЕСА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – 30,6 МЛН. ЛВ. ЗА ИТ РЕШЕНИЯ

През октомври предстои отваряне на втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациит...

 още... 

   30-09-2022

Компенсациите заради високите цени на електроенергията продължават до края на годината

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите ц...

 още... 

   28-09-2022

Симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки"

Съюзът по хранителна промишленост отправя покана за участие в 13-ти симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българскит...

 още... 

АКТУАЛНО

26-10-2022

Отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"


Министерството на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получа...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА