Информационна кампания за възможностите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност

   06-06-2022

В периода 08-23 юни 2022 г. Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна кампания във всички общини от област Благоевград за възможностите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност - саниране на жилищни, публични, индустриални и търговски сгради, както и изграждане на фотоволтаични системи и слънчеви системи за битова гореща вода.

Поради административно-териториалното деление на страната ни и последващата от него допустимост на различни кандидати по различни мерки за енергийна ефективност, информационната кампания на ОИЦ – Благоевград ще протече в два формата. В общините Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев, които попадат в обхвата на мерките по ПО1 и ПО2 на Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г., ще проведем информационни събития в зала, където с презентация ще представим всички възможности за кандидатстване пред заинтересованите лица.

В останалите общини на областта ще проведем открити приемни с мобилен щанд, където ще предоставяме пълната информация за възможностите за енергийна ефективност и други актуални към момента възможности за кандидатстване за европейско финансиране, както и ще отговаряме на конкретни въпроси на потенциални бенефициенти.

Срещите по места ще бъдат проведени по следния график и формат:

 

МЯСТО

ДАТА

ЧАС

ФОРМАТ

гр. Благоевград

офис на ОИЦ - Благоевград

08.06.2022 г.

10.30 часа

Презентация

гр. Симитли

пред сградата на Общинска администрация

09.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

гр. Кресна

пред сградата на Общинска администрация

14.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

с. Струмяни

пред сградата на Общинска администрация

14.06.2022 г.

13.30 часа

Открита приемна

гр. Разлог

централен площад

15.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

гр. Банско

пред сградата на Общинска администрация

15.06.2022 г.

13.30 часа

Открита приемна

гр. Белица

на площада пред сградата на читалището

16.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

гр. Якоруда

на площада пред сградата на читалището

16.06.2022 г.

13.30 часа

Открита приемна

гр. Петрич

зала на Общинска администрация

21.06.2022 г.

10.30 часа

Презентация

гр. Сандански

зала на Общински съвет

21.06.2022 г.

14.00 часа

Презентация

гр. Гоце Делчев

зала на Общинска администрация

22.06.2022 г.

10.30 часа

Презентация

с. Гърмен

централен площад

22.06.2022 г.

13.30 часа

Открита приемна

с. Сатовча

централен площад

23.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

гр. Хаджидимово

пред сградата на Общинска администрация

23.06.2022 г.

14.00 часа

Открита приемна

 Участието в срещите е безплатно и не е необходима предварителна регистрация.

НОВИНИ

   12-08-2022

200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности ще получат българските компании по НПВТУ

Министерството на иновациите и растежа ще предостави на българските компании общо 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ мощности и съоръжения ...

 още... 

   10-08-2022

Регионален форум GS1 в Европа 2022

Европейският съюз си постави за цел да стане първата декарбонизирана зона в света до 2050 г. чрез възприемането на нов бизнес модел за кръг...

 още... 

   08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"

Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грант...

 още... 

   29-07-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”

Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер з...

 още... 

   28-07-2022

До 1 август се декларират и плащат дължимите данъци

На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов до...

 още... 

   22-07-2022

От 29 юли започва приемът по помощта за земеделските стопани заради войната в Украйна

От 29 юли до 8 август земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по извънредна финансова помощ във връзка с преодоляване ...

 още... 

   19-07-2022

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Feria Habitat-Valencia Валенсия, Испания, в периода 19-23.09.2022 г.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори: производство на мебели,   осве...

 още... 

АКТУАЛНО

08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"


Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група „Енергийна ефективност в индустрията“ (...

 още.. 


08-08-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”


Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мяр...

 още.. 

РЕКЛАМА