Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

   28-04-2022

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките организират събитието „Наука за бизнес“, което ще се проведе от 09:30 ч. на 19 май 2022 г. в  Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк.

Основната цел на мащабния форум е да срещне българските предприемачи с постиженията на научните среди и да се подпомогне изграждането на устойчива институционална среда за сътрудничество и взаимодействие между българската наука и бизнеса.

В организирания през 2021 г. форум на тази тема, който се проведе в онлайн формат, участие взеха близо 1000 представители на бизнеса, академичните и институционалните среди.

В рамките на „Наука за бизнес“ ще бъдат представени добри практики и примери за партньорство между бизнеса и Българска академия на науките в разработване на съвместни проекти, както и научни разработки и продукти, готови да се превърнат в успешен продукт или да оптимизират даден бизнес процес. Очаква се и представители на бизнеса да запознаят академичните изследователи със свои нужди от иновативни разработки и продукти.

По време на събитието ще бъде поставен фокус върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на иновативността и конкурентоспособността на българската икономика и разгръщането на иновационния ѝ потенциал, а изследователите от БАН ще запознаят предприемачите с научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институти. Разработките и проектите, които ще бъдат представени, обхващат широк спектър от сектори на българската икономика - земеделие, селско стопанство, химия, роботика, строителство, енергетика, металургия, електротехника, медицински изделия и др. Специална експо зона ще позволи на посетителите да се запознаят с част от разработките на Академията в детайли.

При проявен интерес за участие следва в срок до 17 май 2022 г. (вкл.) да бъде направена регистрация на адрес https://forms.gle/UWRDCr8qTkBq7g8WA. Участието в събитието е безплатно.

Допълнителна информация може да бъде получена от Кристин Житарска, тел. 02/940 7986, e-mail: k.zhitarska@sme.government.bg и Румяна Ненкова, тел. 02/940 7939, e-mail: r.nenkova@sme.government.bg.

НОВИНИ

   18-07-2022

Търговска мисия с участие в бизнес събития в Глазгоу и Единбург, Обединеното кралство, 10-14.10.2022 г.

В периода 10-14.10.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Британско-българската ...

 още... 

   13-07-2022

Земеделските стопани ще получат 100 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2022 г.

Земеделските стопани ще получат през 2022 г. до 100 млн. лева по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола,...

 още... 

   08-07-2022

Предстои уебинар в помощ на малките и средни предприятия

ИАНМСП и водещото световно издание Financial Times(FT) организират съвместен уебинар, който ще запознае родните МСП с всички комуникационни ф...

 още... 

   29-06-2022

Уебинар: Интелектуална собственост и МСП в цифровата икономика

Европейската комисия отправя покана за участие в трети уебинар на Съвета по търговия и технологии за насърчаване на достъпа на МСП до из...

 още... 

   27-06-2022

Търговска мисия в Токио, Япония - 18-23 юли 2022 г.

В периода 18-23.07.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на бълг...

 още... 

   23-06-2022

Среща-дискусия „Отворени врати за европейско финансиране в България с Fininfo.BG“

На 29 и 30 юни 2022 г. Fininfo.BG организира информационно събитие за бизнеса в България по всички ключови теми, за които се очаква европейск...

 още... 

   21-06-2022

Дискусия „Европейски мерки в защита на българския потребител“

Бюрото за връзка на Европейския парламент организира дискусия „Европейски мерки в защита на българския потребител“, която ще с...

 още... 

АКТУАЛНО

08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"


Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група „Енергийна ефективност в индустрията“ (...

 още.. 


08-08-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”


Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мяр...

 още.. 

РЕКЛАМА