Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

   28-04-2022

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките организират събитието „Наука за бизнес“, което ще се проведе от 09:30 ч. на 19 май 2022 г. в  Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк.

Основната цел на мащабния форум е да срещне българските предприемачи с постиженията на научните среди и да се подпомогне изграждането на устойчива институционална среда за сътрудничество и взаимодействие между българската наука и бизнеса.

В организирания през 2021 г. форум на тази тема, който се проведе в онлайн формат, участие взеха близо 1000 представители на бизнеса, академичните и институционалните среди.

В рамките на „Наука за бизнес“ ще бъдат представени добри практики и примери за партньорство между бизнеса и Българска академия на науките в разработване на съвместни проекти, както и научни разработки и продукти, готови да се превърнат в успешен продукт или да оптимизират даден бизнес процес. Очаква се и представители на бизнеса да запознаят академичните изследователи със свои нужди от иновативни разработки и продукти.

По време на събитието ще бъде поставен фокус върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на иновативността и конкурентоспособността на българската икономика и разгръщането на иновационния ѝ потенциал, а изследователите от БАН ще запознаят предприемачите с научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институти. Разработките и проектите, които ще бъдат представени, обхващат широк спектър от сектори на българската икономика - земеделие, селско стопанство, химия, роботика, строителство, енергетика, металургия, електротехника, медицински изделия и др. Специална експо зона ще позволи на посетителите да се запознаят с част от разработките на Академията в детайли.

При проявен интерес за участие следва в срок до 17 май 2022 г. (вкл.) да бъде направена регистрация на адрес https://forms.gle/UWRDCr8qTkBq7g8WA. Участието в събитието е безплатно.

Допълнителна информация може да бъде получена от Кристин Житарска, тел. 02/940 7986, e-mail: k.zhitarska@sme.government.bg и Румяна Ненкова, тел. 02/940 7939, e-mail: r.nenkova@sme.government.bg.

НОВИНИ

   07-03-2023

Сдружение на предприемачите организира семинари за подкрепа на конкурентоспособността

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   21-02-2023

Информационен семинар за представяне на процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

На 22 февруари 2023 г., сряда, от 11:00 ч., БТПП ще проведе информационен семинар за представяне на Процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енерги...

 още... 

   02-02-2023

Бизнесът с достъп до над 235 млн. лв. за енергийна ефективност на сградите

Стартира процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма. Мярката ще се фина...

 още... 

   27-01-2023

АХУ финансира с до 20 000 лв. проекти на хора с увреждания за самостоятелен бизнес

До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. Средствата могат да бъдат използвани з...

 още... 

   23-01-2023

Покана за уебинар „Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“

Следвайки мисията си да подпомагат компаниите за намиране на подходящи източници на финансиране, Българската търговско-промишлена пал...

 още... 

   17-01-2023

Среща-презентация на тема „Соларна енергия за бизнеса - етапи на реализация и възможности за финансиране“

Съветът на браншовите организации при БТПП организира среща-презентация на тема „Соларна енергия за бизнеса - етапи на реализация ...

 още... 

   13-01-2023

Международни панаири, изложби, конференции

Събитие Дата/Място За контакти Конклав за бизнес и устойчивост Индия-ЕС 28 февруари – 01 март 2023 г.Делхи, Индия https://ca...

 още... 

АКТУАЛНО

10-08-2023

Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев - за обществено обсъждане


Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Планът за устой...

 още.. 


28-07-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията


Отворена е процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.    Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова...

 още.. 

РЕКЛАМА