ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

   19-04-2022

На 14.04.2022 г. Сдружение на предприемачите проведе Общо събрание на членовете за 2022 г., на което бяха представени доклади от дейността на Управителния съвет и от Контролния съвет, бе приет бюджета за 2021 г. и проектобюджета за настоящата година.

Тъй като присъстваха по-малко от половината от членовете на сдружението, съгласно Устава бе направена пауза, в която се проведе работна среща с г-жа Станислава Поповска, директор дирекция „Регионална служба по заетостта“ гр. Благоевград и с г-жа Екатерина Герчева, изпълняваща длъжността директор на дирекция „Бюро по труда“ гр. Гоце Делчев.

На срещата бе обсъдено настоящото състояние на пазара на труда в региона и трудностите, които Дирекцията среща при оказване съдействие на местния бизнес. Г-жа Поповска обясни, че има голям брой регистрирани безработни, но те реално не са търсещи работа, поради заболявания или други причини. Истински търсещите работа са много малко, но тя подчерта, че е важно работодателите да са активни и да изпращат заявления за свободни работни места в Дирекцията винаги когато имат такива.

Засегната бе и темата с т.н. „английска борса“ и как тя се отразява негативно на пазара на труда в региона, защото десетки работещи в български фирми напускат работните си места, за да отидат за краткосрочна заетост в чужбина с цел след това да кандидатстват за обезщетения за безработица обратно в България. Съгласно Регламент № 883/2004 на ЕС за основа за изчисляването на обезщетението за безработица бива вземан само последният им доход в чужбина, който в почти всички случаи се доближава или е по-висок от максималния осигурителен праг в България, поради разликата в нивото на заплащане между България и западноевропейските държави. Така масово лица, работили например само една или няколко седмици на сезонна работа в европейска държава и имащи преди това достатъчно осигурителен стаж в България, получават от НОИ за период от 12 месеца обезщетение за безработица. Често тази временна заетост е фиктивна, а някои документи са подправени.

Проблемът многократно е коментиран от членовете на Управителния съвет, изпращани са писма и сигнали до различни институции, министерства и агенции, но до момента не е постигнат напредък. Г-жа Поповска, както и всички присъстващи на срещата, бе на мнение, че е необходима промяна в европейското законодателство, която да регулира сроковете на последната месторабота и съответно получаването на обезщетение. В България се вземат предвид последните 24 месеца осигурителен праг, а в други европейски държави този срок е минимален, което се счита за дискриминационно.

Директора на регионалната служба по заетост се ангажира за подготви и изпрати доклад с предложения, които да не противоречат на регламента, но да регулират получаването на такива обезщетения съгласно страната на местоживеене на безработното лице и да не създават условия за фалшификации. Също така се взе решение да се организира среща с министъра на труда и социалната политика и работодатели, за да се направят конструктивни предложения.

Обсъдени бяха и темите с чуждестранните работници, наемане на украински граждани на работа и ефективността на Инспекцията по труда при проверки за работещи без трудов договор.

В заключение г-жа Поповска обърна внимание на работодателите, че съвсем скоро предстои обявяване на насърчителните мерки от АЗ съгласно Закона за насърчаване на заетостта за 2022 г.

НОВИНИ

   18-07-2022

Търговска мисия с участие в бизнес събития в Глазгоу и Единбург, Обединеното кралство, 10-14.10.2022 г.

В периода 10-14.10.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Британско-българската ...

 още... 

   13-07-2022

Земеделските стопани ще получат 100 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2022 г.

Земеделските стопани ще получат през 2022 г. до 100 млн. лева по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола,...

 още... 

   08-07-2022

Предстои уебинар в помощ на малките и средни предприятия

ИАНМСП и водещото световно издание Financial Times(FT) организират съвместен уебинар, който ще запознае родните МСП с всички комуникационни ф...

 още... 

   29-06-2022

Уебинар: Интелектуална собственост и МСП в цифровата икономика

Европейската комисия отправя покана за участие в трети уебинар на Съвета по търговия и технологии за насърчаване на достъпа на МСП до из...

 още... 

   27-06-2022

Търговска мисия в Токио, Япония - 18-23 юли 2022 г.

В периода 18-23.07.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на бълг...

 още... 

   23-06-2022

Среща-дискусия „Отворени врати за европейско финансиране в България с Fininfo.BG“

На 29 и 30 юни 2022 г. Fininfo.BG организира информационно събитие за бизнеса в България по всички ключови теми, за които се очаква европейск...

 още... 

   21-06-2022

Дискусия „Европейски мерки в защита на българския потребител“

Бюрото за връзка на Европейския парламент организира дискусия „Европейски мерки в защита на българския потребител“, която ще с...

 още... 

АКТУАЛНО

08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"


Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група „Енергийна ефективност в индустрията“ (...

 още.. 


08-08-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”


Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мяр...

 още.. 

РЕКЛАМА