Пазарът на труда се възстановява от кризата, но остават старите проблеми

   30-03-2022

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

Основните резултати от наблюдението на работната сила през 2021 г. показват, че пазарът на труда се възстановява от неблагоприятното въздействие на пандемията през 2020 г.

През 2021 г. икономическата активност при населението на 15-64 г. се свива леко (с 0,1 пр.п.) и коефициентът достига 72,0%, като при мъжете остава значително по-висок (76,2%) спрямо този на жените (67,7%). Заетостта нараства с 0,5 пр.п. до 68,1%, но все още не успява да компенсира спада през 2020 г.

Най-осезаемо положително развитие на пазара на труда се вижда в данните за безработицата. Коефициентът на безработица на населението на 15-64 г. намалява рязко с 0,8 пр.п. и през 2021 г. е 5,3%. По-висока остава безработицата в селата, при младежите и при най-нискообразованите. В областите Монтана и Видин продължават да се отчитат най-високите стойности, но и там спадът на безработицата е значителен. Данните за безработицата при хората с предишна заетост показва, че делът на уволнените и съкратените спада значително.

 

На фона на ръста на заетостта и намалението на безработицата, основните проблеми на пазара на труда отново започват да изпъкват – структурната безработица и несъответствието на квалификациите и уменията на работната сила (повече - тук) и големият брой на неактивните лица и на хората, които нито работят, нито учат (повече – тук).  

НОВИНИ

   12-05-2022

Протест на 18 май, от 12.00 ч., пред МС

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ...

 още... 

   10-05-2022

Стажове в Съвместния изследователски център - институция за наука и знания на Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) публикува покана за стажове, започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на...

 още... 

   28-04-2022

Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките орга...

 още... 

   27-04-2022

Заявяване на свободни работни места регион Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите продължава своето сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Гоце Делчев след проведената среща с ръководств...

 още... 

   19-04-2022

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

На 14.04.2022 г. Сдружение на предприемачите проведе Общо събрание на членовете за 2022 г., на което бяха представени доклади от дейността на Уп...

 още... 

   18-04-2022

НАП напомня на търгуващите в интернет да декларират доходите си до 3 май

НАП започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъ...

 още... 

   14-04-2022

Стратегията Global Gateway: голямо събитие на 21 и 22 юни

Тазгодишните Европейски дни на развитието (ЕДР) ще се проведат на 21 и 22 юни 2022 г. под надслов „Стратегията Global Gateway: изграждане на уст...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА