Българските компании могат да измерват въздействието си върху околната среда

   11-03-2022

Българска фондова борса (БФБ) и дъщерната й компания Financial Market Services в партньорство с водещaта европейска технологична компания Plan A стартират инициативата Oxygen („Кислород“). Чрез използването на научно базираната SaaS платформа на Plan A, инициативата дава възможност на българските компании да измерват и отчитат своето екологично, социално и корпоративно въздействие, като получат оценка на техния въглероден отпечатък, както и на други индикатори, свързани с ESG.

„Инвеститорите по целия свят все повече вземат под внимание съответствието с ЕSG индикаторите при своите инвестиционни решения и ние сме убедени, че компании, които измерват и отчитат ефекта от своите политики за устойчивост чрез Oxygen ще имат улеснен достъп до капитал и цялостно конкурентно предимство.”, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

„Регулаторният натиск се увеличава. Инвеститорите, служителите и потребителите отдават все по-голямо значение на компаниите, които отчитат своето ESG въздействие и разработват устойчиви бизнес модели в съответствие с техните ценности. Ето защо с голяма гордост обявяваме днес стартирането на инициативата Oxygen в партньорство с БФБ, за да дадем възможност на българските компании да получат прозрачен 360-градусов преглед на ESG представянето им, което им позволява да изпреварят законодателството, да намалят риска и да стимулират устойчивата трансформация.", коментира Любомила Йорданова, основател и главен изпълнителен директор на Plan A.

Oxygen е базирана на технологична платформа, разработена от Plan A, чрез която компаниите могат да оценят въздействието на бизнеса си върху околната среда с въвеждане на данни и бързата им обработката в няколко лесни стъпки, на български език. ESG отчитането е ключово know-how на Plan A, въз основа на коeто изграждат технологични инструменти, които дават възможности на компаниите да отчитат по-добре и да действат по отношение на своите нефинансови резултати.

дно от предимствата на Oxygen, специално за публичните компании, е във възможността да генерира Нефинансовата декларация, която е разработена, съгласно Таксономията на ЕС и включва наложилите се в световната практика ESG показатели.

Генерираната декларация съдържа количествена и качествена информация структурирана текстово и графично в три основни части - корпоративна, екологична и социална. Toва улеснява максимално публичните компании, особено в годишния отчетен период.

свен технологичната платформа в инициативата Oxygen са включени консултации и обучения, като първото от тях с фокус върху публичните компании е планирано за 10 март.

Повече информация за Oxygen, може да бъде намерена на: http://oxygen.x3news.com/bg/.

НОВИНИ

   02-06-2022

Арена на дамския бизнес 2022

На 8 юни в Интер Експо Център в София от 10.00 до 18.30 часа за втора поредна година дами предприемачи от цялата страна ще имат възможност да пр...

 още... 

   30-05-2022

Уебинар на тема: „Започване и разширяване на бизнес в България“

Българската агенция за инвестиции организира уебинар на тема: „Започване и разширяване на бизнес в България“, който ще се прове...

 още... 

   12-05-2022

Протест на 18 май, от 12.00 ч., пред МС

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ...

 още... 

   10-05-2022

Стажове в Съвместния изследователски център - институция за наука и знания на Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) публикува покана за стажове, започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на...

 още... 

   28-04-2022

Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките орга...

 още... 

   27-04-2022

Заявяване на свободни работни места регион Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите продължава своето сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Гоце Делчев след проведената среща с ръководств...

 още... 

   19-04-2022

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

На 14.04.2022 г. Сдружение на предприемачите проведе Общо събрание на членовете за 2022 г., на което бяха представени доклади от дейността на Уп...

 още... 

АКТУАЛНО

26-10-2022

Отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"


Министерството на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получа...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА