Българските компании могат да измерват въздействието си върху околната среда

   11-03-2022

Българска фондова борса (БФБ) и дъщерната й компания Financial Market Services в партньорство с водещaта европейска технологична компания Plan A стартират инициативата Oxygen („Кислород“). Чрез използването на научно базираната SaaS платформа на Plan A, инициативата дава възможност на българските компании да измерват и отчитат своето екологично, социално и корпоративно въздействие, като получат оценка на техния въглероден отпечатък, както и на други индикатори, свързани с ESG.

„Инвеститорите по целия свят все повече вземат под внимание съответствието с ЕSG индикаторите при своите инвестиционни решения и ние сме убедени, че компании, които измерват и отчитат ефекта от своите политики за устойчивост чрез Oxygen ще имат улеснен достъп до капитал и цялостно конкурентно предимство.”, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

„Регулаторният натиск се увеличава. Инвеститорите, служителите и потребителите отдават все по-голямо значение на компаниите, които отчитат своето ESG въздействие и разработват устойчиви бизнес модели в съответствие с техните ценности. Ето защо с голяма гордост обявяваме днес стартирането на инициативата Oxygen в партньорство с БФБ, за да дадем възможност на българските компании да получат прозрачен 360-градусов преглед на ESG представянето им, което им позволява да изпреварят законодателството, да намалят риска и да стимулират устойчивата трансформация.", коментира Любомила Йорданова, основател и главен изпълнителен директор на Plan A.

Oxygen е базирана на технологична платформа, разработена от Plan A, чрез която компаниите могат да оценят въздействието на бизнеса си върху околната среда с въвеждане на данни и бързата им обработката в няколко лесни стъпки, на български език. ESG отчитането е ключово know-how на Plan A, въз основа на коeто изграждат технологични инструменти, които дават възможности на компаниите да отчитат по-добре и да действат по отношение на своите нефинансови резултати.

дно от предимствата на Oxygen, специално за публичните компании, е във възможността да генерира Нефинансовата декларация, която е разработена, съгласно Таксономията на ЕС и включва наложилите се в световната практика ESG показатели.

Генерираната декларация съдържа количествена и качествена информация структурирана текстово и графично в три основни части - корпоративна, екологична и социална. Toва улеснява максимално публичните компании, особено в годишния отчетен период.

свен технологичната платформа в инициативата Oxygen са включени консултации и обучения, като първото от тях с фокус върху публичните компании е планирано за 10 март.

Повече информация за Oxygen, може да бъде намерена на: http://oxygen.x3news.com/bg/.

НОВИНИ

   13-04-2022

Процедура за енергийна ефективност по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Опер...

 още... 

   08-04-2022

Информация за работодатели, наемащи на работа бежанци

Процедури, необходими документи и изисквания към тях Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на временна закрила ...

 още... 

   04-04-2022

Покана за провеждане на работна среща и Общо събрание 14.04.2022 гр. Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на организирана работна среща с г-жа Станислава Поповска, директор дирекция „Ре...

 още... 

   31-03-2022

Мерки за подкрепа, които ще продължат да действат и след края на извънредната епидемична обстановка

Министерството на труда и социалната политика предоставя информация за мерките за подкрепа на гражданите и работодателите, които ще пр...

 още... 

   30-03-2022

Пазарът на труда се възстановява от кризата, но остават старите проблеми

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Основните резултати от наблюдението на работната сила през 2021 г. показват, ч...

 още... 

   29-03-2022

Търговски мисии в Турция, април - май 2022 г.

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на търговията ...

 още... 

   28-03-2022

GREENPLAST – изложение за материали, технологии и процеси за преработка на пластмаса и каучук

ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, отправя покана към български фирми с дейно...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА