Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стойност

   16-02-2022

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стойност.

С измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвеждат правилата на европейска директива и се приравняват определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които досега са били извън обхвата на данъчно задължените лица в действащия закон, на данъчно задължени лица при определени условия. Тези текстове влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Ваучерите за храна да се облагат с данък добавена стойност, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за данък добавена стойност. С измененията отпада изключването от обхвата на закона на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери. В свое становище Европейската комисия определя това изключване като несъвместимо с изискванията директивата за данъка върху добавената стойност. Според приетите разпоредби ваучерите, издадени след 31 декември 2021 г. ще се облагат с ДДС.

Приетите текстове предвиждат от ДДС да бъдат освободени доставките на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава-членка на Европейския съюз, или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столове, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза.

С цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 се предлага намалената ставка от девет на сто за някои стоки и услуги да се прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19. С приетите текстове се разширява обхватът на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 на сто на ДДС, като към тях се включват и специализираните млечни формули (с частично хидролизиран протеин и такива за деца с алергии) и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета.

НОВИНИ

   08-03-2022

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

Дневен ред на заседанието: Точка 1. Доклад за дейността на Управителния съвет за 2021-2022 година; Точка 2. Доклад на Контролния съвет за 2021 го...

 още... 

   08-03-2022

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА 2021 ГОДИНА

На 1 март 2022 г. официално стартира годишната кампания за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията през 2021 година. ...

 още... 

   04-03-2022

Приемане на работа на бежанци в български предприятия - Анкета за оценка на нуждите на работодателите от работни кадри

Във връзка с продължаващите бойни действия на територията на Украйна и увеличаващия се брой хора, търсещи убежище в близки държави, моли...

 още... 

   01-03-2022

До 31 март се удължава приемът по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020, бюджетът се увеличава с 39 млн. лева

Удължава се крайният срок за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански пр...

 още... 

   28-02-2022

Отворени са нови 7 конкурса за цифрови технологии и киберсигурност по програма „Цифрова Европа“ с общ бюджет от 292 млн. евро

На 22 февруари 2022 г. са отворени конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за пр...

 още... 

   24-02-2022

Покана за участие в Архитектурно строителна седмица

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми в Международното ...

 още... 

   23-02-2022

Често задавани въпроси за компенсациите в енергетиката

Какви документи са необходими при кандидатстване за компенсиране на бизнеса срещу високите цени на електроенергията? По правителств...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА