Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

   08-02-2022

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общини и частни доставчици за модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа на дейността на социални предприятия.

Проектите ще се финансират в две направления. По Компонент 1 ФСЗ ще финансира предложения за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база за предоставяне на социални услуги, както и за изграждане на нова или за реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги. За финансиране на проекти по това направление ще бъдат осигурени общо 800 000 лв. Проектни предложения ще се приемат до 31 март и ще бъдат класирани и одобрени до 30 април.

По Компонент 2 Фонд „Социална закрила“ ще осигурява средства за подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия. Одобрените предложения ще бъдат финансиране с общо до 50 000 лв. Проектите ще се приемат до 30 април, като ще бъдат одобрени и класирани до 31 май.

Обявлението и документите за кандидатстване са публикувани на следния електронен адрес: http://mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila  - раздел „Документи“.

НОВИНИ

   08-03-2022

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

Дневен ред на заседанието: Точка 1. Доклад за дейността на Управителния съвет за 2021-2022 година; Точка 2. Доклад на Контролния съвет за 2021 го...

 още... 

   08-03-2022

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА 2021 ГОДИНА

На 1 март 2022 г. официално стартира годишната кампания за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията през 2021 година. ...

 още... 

   04-03-2022

Приемане на работа на бежанци в български предприятия - Анкета за оценка на нуждите на работодателите от работни кадри

Във връзка с продължаващите бойни действия на територията на Украйна и увеличаващия се брой хора, търсещи убежище в близки държави, моли...

 още... 

   01-03-2022

До 31 март се удължава приемът по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020, бюджетът се увеличава с 39 млн. лева

Удължава се крайният срок за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански пр...

 още... 

   28-02-2022

Отворени са нови 7 конкурса за цифрови технологии и киберсигурност по програма „Цифрова Европа“ с общ бюджет от 292 млн. евро

На 22 февруари 2022 г. са отворени конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за пр...

 още... 

   24-02-2022

Покана за участие в Архитектурно строителна седмица

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми в Международното ...

 още... 

   23-02-2022

Често задавани въпроси за компенсациите в енергетиката

Какви документи са необходими при кандидатстване за компенсиране на бизнеса срещу високите цени на електроенергията? По правителств...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА