Бизнесът ще получава нови мерки за подкрепа и в бъдеще

   22-12-2021

В понеделник вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова се срещна с работодателски организации, като основна тема на разговорите са били рекордно високите цени на електроенергията за бизнеса и съответните мерки, които държавата следва да предприеме за компенсация на производствата.

На брифинга Нинова изтъкна, че е привърженик на мораториума, тъй като той подпомага домакинствата, но влизането му в сила следва да е обвързано с компенсаторни мерки за българските фирми, ЕСО сектора, ВиК дружествата и останалите засегнати.

В момента обаче се работи по точната методика, по която ще бъдат давани въпросните компенсации. Работодателите предлагат те да бъдат в размер на 75% от разликата между прогнозната цена на тока, която за декември е 119 лева и пазарната такава.

Като мерки се дискутират продължаване на схемите в помощ на бизнеса като 60:40 и 80:20  и съвместното подготвяне на идеи във връзка с приемането на бюджета за следващата година.

Като трета краткосрочна мярка пък е очертана активната съвместна работа между държава и бизнес в разработването на държавния бюджет за следващата 2022 година, за да бъдат намерени възможно най-оптималните решения.

Нинова очерта и амбициите на ведомството си и в средносрочен план – реално намаляване на административната тежест за бизнеса не само на думи, а на дела, Ще се работи за обвързването и  създаването на здрава връзка между образованието и бизнеса, осигуряването на квалифицирана работна ръка и  облекчаване условията за финансиране на малките, средните и микропредприятията чрез средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

На срещата председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов изрази становище, че минималната работна заплата е отражение на количеството и качеството на положения труд и следователно не може да бъде помощ за преживяване. Необходимо е да се защити качеството на положения труд, за да се получи и по-висока работна заплата. Затова в по-развитите пазарни икономики е въведено почасово заплащане на вложения труд.

За да имат траен характер отношенията по повод МРЗ е целесъобразно Правилата на Конвенция 131 на МОТ да бъдат отразени в нашето законодателство. В механизма за определяне размера на МРЗ са залегнали поне 10 критерия, сред които не само нивото на инфлация, минималният праг на бедност, но и най-важният показател като равнището на производителност на труда.  

Наложително е да бъде решен въпросът с отказа на банките в България относно откриването на сметки на чужденци, дори и при набирането на капитал за регистрация на фирма в България, което би довело до стимулиране и на  инвестиционния процес у нас.

Що се отнася до цената на тока, БТПП е подкрепила създаването на процедура за поемането на част от разликата между прогнозната цена на КЕВР и достъпната на борсата по-висока цена на електроенергията.

Мерките и помощите за бизнеса не могат да имат безкрайно приложение и затова следва да се търси и намери устойчиво решение с дългосрочен хоризонт. От страна на фирмите следва да се сключват дългосрочни договори за доставки на електричество, съобразени съответно с производствените цени на тока в България, а не със спекулативните съгласно сегашните борсови сделки. 

 

Източник: https://www.infobusiness.bcci.bg/ 

НОВИНИ

   12-05-2022

Протест на 18 май, от 12.00 ч., пред МС

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ...

 още... 

   10-05-2022

Стажове в Съвместния изследователски център - институция за наука и знания на Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) публикува покана за стажове, започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на...

 още... 

   28-04-2022

Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките орга...

 още... 

   27-04-2022

Заявяване на свободни работни места регион Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите продължава своето сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Гоце Делчев след проведената среща с ръководств...

 още... 

   19-04-2022

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

На 14.04.2022 г. Сдружение на предприемачите проведе Общо събрание на членовете за 2022 г., на което бяха представени доклади от дейността на Уп...

 още... 

   18-04-2022

НАП напомня на търгуващите в интернет да декларират доходите си до 3 май

НАП започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъ...

 още... 

   14-04-2022

Стратегията Global Gateway: голямо събитие на 21 и 22 юни

Тазгодишните Европейски дни на развитието (ЕДР) ще се проведат на 21 и 22 юни 2022 г. под надслов „Стратегията Global Gateway: изграждане на уст...

 още... 

АКТУАЛНО

13-04-2022

Процедура за енергийна ефективност по ОПИК


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност&ldq...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА