Международно b2b събитие - SEEMEET SLOVENIA 2021

   19-10-2021

На 20 и 21.10.2021 г. ще се проведе международно b2b събитие - SEEMEET SLOVENIA 2021, на което българските фирми могат да се регистрират безплатно и без такса участие в предварително насрочени бързи срещи със словенски фирми в следните области:

• Машини и метални изделия (машиностроене),
• Електрическо оборудване,
• Информационни и комуникационни технологии.

Списък с регистрираните за участие словенски и други компании ще може да бъде видян на сайта на събитието, от 16.10.2021 г. Към момента, регистрирани за участие са над 250 фирми от 18 страни, между които: Австрия, Италия, Хърватия, Сърбия, Белгия, Франция, Бразилия, Косово и др. Над 70% от регистрираните фирми са словенски.  При регистрацията си, българските фирми могат да посочат за съорганизатор СТИВ Любляна/Министерство на икономиката на Република България.

Важно е да се отбележи, че в програмата на събитието е предвидено специалното участие на една от най-известните словенски компании, които ще присъстват на TPV AUTOMOTIVE (член на TPV Group Corporation, работеща в сферата на автомобилната индустрия). Фирмата е изразила своето желание за установяване на контакти с бизнес партньори/доставчици на следните продукти и компоненти:

  • Специални машини, линии, инструменти (насочени към роботизация и автоматизация)
  • Технология: заваряване, занитване, завинтване, щамповане, рязане
  •  Услуги: поддръжка на машини, програмиране на роботи, програмиране на PLC
  • Затягащи устройства за фрезоване с ЦПУ, инструменти.

Повече информация и регистрация за събитието - на следния уебсайт: www.seemeet.si.

Ето линк за регистрация: https://seemeet2021.b2match.io/

НОВИНИ

   21-02-2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Зак...

 още... 

   16-02-2022

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стойност

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стой...

 още... 

   10-02-2022

ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В МСП

Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ подготвя документация по обявява...

 още... 

   08-02-2022

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общ...

 още... 

   04-02-2022

Започва компенсирането на бизнес клиенти за консумирана електроенергия за декември и януари

Компенсациите за бизнес клиентите ще бъдат включени във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г.  Държавната програм...

 още... 

   31-01-2022

Покана за участие в Energy Managers' Forum webinar на тема: Електрическа мобилност / 03.02.2022 г.

От сп. Ютилитис отправят покана за участие в Webinar, организиран от списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура...

 още... 

   28-01-2022

Международно изложение за собствени марки „World of Private Label"

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

АКТУАЛНО

13-04-2022

Процедура за енергийна ефективност по ОПИК


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност&ldq...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА