Китайски международен панаир за търговия и инвестиции, 8-11 септември 2021 г., гр. Сямън, Китай.

   26-07-2021

В периода 8-11 септември 2021 г. в гр. Сямън, провинция Фудзиен, Китай, ще се проведе ежегодният Китайски международен панаир за търговия и инвестиции – China International Fair for Investment and Trade (CIFIT).

Китайският международен панаир за търговия и инвестиции (www.chinafair.org.cn) е национално изложение, което се провежда под егидата на Министерството на търговията на Китай и е фокусирано върху промотиране на чуждестранни инвеститори в Китай и китайски инвестиции в чужбина.

На миналогодишното издание на панаира бе даден старт на иновативна онлайн платформа на изложението. България разполага с постоянно действащ онлайн павилион, достъпен чрез специално мобилно приложение (повече информация за приложението и неговите възможности са налични в приложените брошури).

Генералното консулство на България в Шанхай (ГК-Шанхай) изразява готовност, при интерес, заинтересовани български компании да изпратят предложения за потенциални инвестиционни проекти (на английски или китайски език), за които се търсят китайски партньори. Същите ще бъдат представени от ГК-Шанхай на CIFIT-2021, след което ще бъдат публикувани за постоянен достъп на онлайн павилиона на България на изложението.

За изпращане на проекти (при възможност в срок до 23 август 2021 г.) и допълнителна информация: г-н Костадин Джатев, ръководител СТИВ-Шанхай, тел. +86-155-0212-5871, e-mail: kocetodjatev@gmail.com (при изпращане на проекти, моля в subject на имейла да се изписва “CIFIT_име на българската компания").

НОВИНИ

   16-09-2021

Възможност за безплатно обучение на земеделски производители

Аграрен университет – Пловдив, в качеството си на бенефициент по договор “Подобряване на управлението на околната среда от М...

 още... 

   15-09-2021

Представяне на ОПИК 2021-2027 г.

На 16 септември 2021 г. /четвъртък/ от 10:30 часа, Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща з...

 още... 

   10-09-2021

НАП напомня, че подпомогнатите с оборотен капитал трябва да представят отчет

Фирмите, които получиха безвъзмездна финансова помощ по програмата за подкрепа с оборотен капитал чрез НАП, трябва да представят отч...

 още... 

   09-09-2021

Сдружение "Клуб 9000" организира онлайн обучения през септември

Клуб 9000 организира следните обучения през септември: Модулен курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на ...

 още... 

   08-09-2021

Покана за участие в пътуващ семинар на тема: ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТНО

ТРУДОВО ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО ЕООД организира първия пътуващ семинар по проект „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТ...

 още... 

   07-09-2021

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) ...

 още... 

   24-08-2021

Обществени консултации на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприяти...

 още... 

АКТУАЛНО

19-08-2021

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“


Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре...

 още.. 

РЕКЛАМА