Проведе се Общо събрание на Сдружение на предприемачите

   17-05-2021

На 12 май 2021 г. в офиса на Сдружение на предприемачите на ул. Илия Праматарски 8 в Гоце Дечев се състоя редовно годишно Общо събрание за 2021 г.

На заседанието присъстваха 11 от общо 65 члена и поради липса на кворум, в едночасовата пауза присъстващите се запознаха с Плана интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Той бе представен от Пламен Апостолов, който се спря по-подробно на отделните мерки и проектни идеи, предвидени за финансиране през следващите 7 години. Преди финализиране на плана предстоят срещи за обществено обсъждане, които ще се случат през месеците май и юни тази година.

След представянето и последвалата дискусия се проведе Общото събрание съгласно предварително обявения дневен ред. Акцентът тази година бе подновяване на мандатите на Управителния съвет, състоящ се от г-н Бертрам Ролман, представител на Пирин-Текс ЕООД, г-н Димитър Христов, собственик на ЕТ Димитър Христов НЕТИ, г-н Руен Кирев, представител на БКС ЕООД, г-н Георги Коршумов, представител на Елинстал ООД и г-н Иван Биларев, представител на Билта ЕАД. На следващото му заседание предстои да се определи председател и заместник председател с мандат 2021 – 2026.

Контролният съвет на Сдружението също запазва предишния си състав. Сегашните членове са г-жа Наталия Петрелийска с Наталия ММ ООД, г-н Николай Богданов чрез Нидекс ООД и г-н Иван Зунков, представител на ДМТ Консулт ЕООД. Присъстващите членове решиха отново да гласуват доверие на сегашните членове, които през годините работиха отговорно и активно за развитие на Сдружението и реализиране на целите му.

НОВИНИ

   25-06-2021

ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

   24-06-2021

Стартира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Стартиране на програмата „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете обяви на пресконференция мин...

 още... 

   23-06-2021

ПОКАНА ЗА MACHTECH & INNOTECH EXPO 2021

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и ...

 още... 

   22-06-2021

Нови ДДС правила в Европейския съюз

От 1 юли влизaт в cилa нoви ДДC пpaвилa в Eвpoпeйcĸия cъюз, които улecнявaт изпълнението на cъщecтвувaщитe зaдължeния, свързани c ДДC и нaмaлявaт aдминиc...

 още... 

   18-06-2021

Сдружение на предприемачите стартира изпълнението на нов проект в подкрепа на бизнеса

Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализира...

 още... 

   17-06-2021

На вниманието на български работодатели, които проявяват интерес към наемане на работници от Узбекистан

Посолството на България в Узбекистан предостави на БТПП видео материали относно подготовката на узбекски работници за трудова дейност ...

 още... 

   15-06-2021

Нови 55 млн. лева за подкрепа на фирми, засегнати от противоепидемичните мерки

От началото на настоящата седмица стартира трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемични...

 още... 

АКТУАЛНО

19-08-2021

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“


Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре...

 още.. 

РЕКЛАМА