Покана за набиране на проектни предложения в рамките на инициативата на Google „Impact Challenge“

   09-02-2021

Американският технологичен концерн Google стартира на 20 януари т.г. нова инициатива „Impact Challenge“, посветена на региона Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Процедурата за кандидатстване е отворена за 11 държави от ЦИЕ, включително и страната ни. Общият размер на безвъзмездните средства е 2 милиона евро в подкрепа на проекти, които поставят „цифровото включване“ в основата на икономическото възстановяване.

Целта на тази открита покана за набиране на проектни предложения е да финансира иновативни идеи, базирани на технологии и иновации за подпомагане на хората и общностите да придобият нови умения за бъдещето. Проектите трябва да помогнат за преодоляване на цифровото разделение и за изграждане на работеща цифрова икономика за всички.

Сред допустимите кандидати са организации със стопанска и нестопанска цел, както и академичните институции.

Подкрепата за проекти ще бъде както финансова (в размер между 50 хил. и 250 хил. евро  за период от 12 до 36 месеца), така и посредством експертна подкрепа от Google. Срокът за кандидатстване е 1 март 2021 г.

Спечелилите проектни предложения ще бъдат обявени през м. юни-юли т.г.

Повече информация може да бъде намерена на уеб страницата на инициативата https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021

НОВИНИ

   18-02-2021

План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработв...

 още... 

   17-02-2021

Агенция по заетостта: През януари нараства броят на регистрираните безработни в бюрата по труда

През януари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 14 305, което е с 2 052 повече в сравнение с последния месец на изми...

 още... 

   12-02-2021

Виртуален моден форум „Fashion Together“

Британско-българската бизнес асоциация информира за предстоящо дигитално събитие на изложението Pure London на тема „Fashion Together“, ...

 още... 

   11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгла...

 още... 

   10-02-2021

Правен семинар за стартиращи предприемачи - 17 февруари в платформата zoom

Сдружение Startup Factory, съвместно с адвокатска кантора Миланова и партньори, организира онлайн правен семинар на тема 10-те грешки, к...

 още... 

   09-02-2021

Покана за набиране на проектни предложения в рамките на инициативата на Google „Impact Challenge“

Американският технологичен концерн Google стартира на 20 януари т.г. нова инициатива „Impact Challenge“, посветена на региона Централна и Изто...

 още... 

   04-02-2021

Информационна инициатива "Твоят избор има значение"

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал в Бълга...

 още... 

АКТУАЛНО

23-02-2021

УО НА ОПИК ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят п...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА