Уебинар „Възможностите пред българския бизнес за разширяване на хоризонта и за успешни продажби в САЩ"

   08-12-2020

Американо-българската търговска камара в САЩ, в партньорство с Европейски център за транспортни политики, организира уебинар на тема „Възможностите пред българския бизнес за разширяване на хоризонта и за успешни продажби в САЩ в условията на пандемията от Covid-19 и нейното отражение върху икономиката на страната“.

Целата на мероприятието е повече компании от България да получат достъп до информация за това как биха могли да оперират на американския пазар, какво е необходимо, за да се увеличи стокообменът между двете държави и повече български фирми да продават продукцията си на пазара в САЩ, какви правно-нормативни пречки могат да срещнат българските фирми когато започнат да оперират на американския пазар и кой е правилният подход при контакт и идентифициране на потенциални клиенти от САЩ.

Онлайн събитието ще се проведе на 10 декември 2020 г. с начален час 16:00 ч. EET или 09:00 EST.

За повече информация, заинтересуваните за участие български фирми и асоциации могат да се обърнат към организаторите на събитието:  e-mail: info@usbgchamber.org

НОВИНИ

   22-12-2020

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

На 18.12.2020 г., с брой 107 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Ч...

 още... 

   17-12-2020

Плащат до 20% от оборота на затворения бизнес

От 21 декември бизнесът, затворен или ограничен от въведените противоепидемични мерки на територията на страната ще може да п...

 още... 

   16-12-2020

Онлайн обучителна програма по предприемачество за жени

Имаш своя собствена компания или организация? Или искаш да създадеш такава? Интересуваш се от дигитално предприемачество и търсиш насо...

 още... 

   15-12-2020

ББР: Ред за отсрочване на задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции

Групата на Българската банка за развитие информира, че е готова да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи...

 още... 

   10-12-2020

Публикувана е първата покана по линия на Иновационния фонд на ЕС за малки иновативни проекти за нисковъглеродни технологии

Публикувана е първата покана за малки по мащаб проекти, насочени към технологии за възобновяема енергия, енергоемки индустрии, включите...

 още... 

   08-12-2020

Уебинар „Възможностите пред българския бизнес за разширяване на хоризонта и за успешни продажби в САЩ"

Американо-българската търговска камара в САЩ, в партньорство с Европейски център за транспортни политики, организира уебинар на тема &bdq...

 още... 

   07-12-2020

Онлайн кариерен форум "Кариера в България", организиран от МТСП и АЗ - 12.01.2021 г.

На 12 януари 2021 г. от 10:00 часа Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Агенцията по заетостта ще организира онлай...

 още... 

АКТУАЛНО

04-01-2021

План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г.


В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Гоце Д...

 още.. 


22-12-2020

Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“


Информация от НАП Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-655/13...

 още.. 

РЕКЛАМА