Кои мерки по ПРСР ще стартират в началото на 2021 г. и дали ще се подкрепят инвестициите в модернизация

   02-11-2020

Към края на октомври все още липсва яснота дали преходните години за прилагане на Общата селскостопанска политика между сегашния и следващия период до 2027 година ще бъде само една (2021 г.) или две години (2021 и 2022 г.). На европейско ниво няма постигнат консенсус и за точния размер на бюджета, с който държавите членки на ЕС ще разполагат през този преходен период, както и при какви условия ще се изразходва. Това съобщиха от министерството на земеделието за Синор.бг след последните заседания в Брюксел, свързани с бъдещото европейско законодателство. Тепърва се очаква да започне и триалогът между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС по важните регламенти.

Това, което вълнува земеделските производители е, дали през следващата година по Програмата за развитие на селските райони ще имат възможност да кандидастват с частни инвестицинни проекти. След кризата със сушата, а и с нарастващата нова вълна на Ковид, чиито последици ще бъдат изключително притеснителни за развитието на бизнеса, земеделците трудно ще помислят за модернизация, ако не се намери адекватна помощ по линия на европейските фондове и националното финансиране.

В тази връзка Синор.бг попита зам. министъра на земеделието Лозана Василева с какъв бюджет ще разполага ПРСР през преходната 2021 г. и как ще върви разплащането на сегашната програма по правилото n+3.

„През 2021 календарна година ПРСР 2014-2020 разполага с целия наличен бюджет от текущия период, който не е изразходван”, посочиха от министерството, без да уточняват точния размер на този ресурс. По отношение на „правило N+3“, което не касае договарянето, а само разплащането на средствата от ЕС, от агроведомството отговориха, че „от държавата членка се търсят усвоени (разплатени) средства към 31 декември на третата година от договарянето, следваща съответната година, за която има определен бюджет във финансовия план на ПРСР, но без значение кога са договаряни средствата. Например по финансов план на ПРСР за 2017 г. са определени средства в размер на 340,4 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, които трябва да бъдат разплатени три години по-късно - в случая 31 декември 2020 година.

Затова и не може да се предположи, че през 2021 година страната ни би могла да договори по ПРСР бюджет от около 340 милиона евро. Още повече, че „по отношение на преходния период все още няма яснота на ниво Европейска комисия дали този преходен период ще бъде една или две години, обясниха от ведомството. Липсва договорка между членките на ЕС и за бюджета на този преходен период.

На въпроса на Синор.бг как ще вървят плащанията по площните мерки по ПРСР за следващата година, отговориха, че ПРСР 2014-2020 разполага с целия наличен бюджет от текущия период, който не е изразходван. „През следващата година разплащането ще продължи от ангажираните по действащите договори суми, както и от ангажираните средства по площните мерки с 5 годишен ангажимент.

В случай че бъде приет т.нар. „преходен регламент“, има вероятност към тези средства да бъде прибавен и бюджетът на поне една от предвидените за периода 2021-2027 финансови години. Към настоящият момент обаче налице са само предложения, които са процес на интензивна дискусия и всяко предвиждане за конкретна сума би могло да се различава коренно от окончателно приет вариант на преходния регламент, посочиха от министерството.

На въпроса ни какви мерки ще бъдат отворени догодина, от ведомството отговориха, че към момента се изчаква окончателният вариант на преходния регламент, за да бъде уточнено какви мерки ще се стартират през следващата година, но със средствата, оставащи към момента се планират приеми, които ще стартират предимно в края на календарната 2020 г., и ще продължат и в началото на 2021 г.

„Съгласно последния вариант на индикативния график за ПРСР 2020 следва да се стартират приеми в самия край на 2020 г., като по-голямата част от времето за тези приеми ще текат през 2021 г. А това фактически означава, че най-рано стартиралите през  2021 година приеми ще бъдат по подмерките  5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение” и 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

От агроминистерството изрично подчертават, че по-голяма яснота за това какви приеми ще бъдат стартирани през календарната 2021 г. ще може да има единствено след окончателния консенсус в ЕК относно преходния регламент и разпределението на пакетите по държави членки, както и условията, при които ще бъде позволено да се разходват тези средства.

Източник: https://sinor.bg/59692-koi-merki-po-prsr-ste-startirat-v-nachaloto-na-2021-g-i-dali-ste-se-podkrepyat-investiciite-v-modernizaciya-

НОВИНИ

   11-01-2021

Стартира процесът по договаряне по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомлени...

 още... 

   07-01-2021

Кандидатстването по програмата за подкрепа с оборотен капитал вече е при облекчени условия

Министерството на икономиката чрез Национална агенция за приходите обяви за кандидатстване Схема за набиране на заявления за подкрепа ...

 още... 

   06-01-2021

Онлайн обучителна програма по дигитално предприемачество за жени и момичета

Обучителната програма по предприемачество за жени включва 4 онлайн лекции през месец януари и допълнителни индивидуални менторск...

 още... 

   05-01-2021

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до края на месец март 2021 г.

Правителството прие промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средст...

 още... 

   04-01-2021

План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработв...

 още... 

   22-12-2020

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

На 18.12.2020 г., с брой 107 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Ч...

 още... 

   17-12-2020

Плащат до 20% от оборота на затворения бизнес

От 21 декември бизнесът, затворен или ограничен от въведените противоепидемични мерки на територията на страната ще може да п...

 още... 

АКТУАЛНО

29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са: 1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят ...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА