Кои мерки по ПРСР ще стартират в началото на 2021 г. и дали ще се подкрепят инвестициите в модернизация

   02-11-2020

Към края на октомври все още липсва яснота дали преходните години за прилагане на Общата селскостопанска политика между сегашния и следващия период до 2027 година ще бъде само една (2021 г.) или две години (2021 и 2022 г.). На европейско ниво няма постигнат консенсус и за точния размер на бюджета, с който държавите членки на ЕС ще разполагат през този преходен период, както и при какви условия ще се изразходва. Това съобщиха от министерството на земеделието за Синор.бг след последните заседания в Брюксел, свързани с бъдещото европейско законодателство. Тепърва се очаква да започне и триалогът между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС по важните регламенти.

Това, което вълнува земеделските производители е, дали през следващата година по Програмата за развитие на селските райони ще имат възможност да кандидастват с частни инвестицинни проекти. След кризата със сушата, а и с нарастващата нова вълна на Ковид, чиито последици ще бъдат изключително притеснителни за развитието на бизнеса, земеделците трудно ще помислят за модернизация, ако не се намери адекватна помощ по линия на европейските фондове и националното финансиране.

В тази връзка Синор.бг попита зам. министъра на земеделието Лозана Василева с какъв бюджет ще разполага ПРСР през преходната 2021 г. и как ще върви разплащането на сегашната програма по правилото n+3.

„През 2021 календарна година ПРСР 2014-2020 разполага с целия наличен бюджет от текущия период, който не е изразходван”, посочиха от министерството, без да уточняват точния размер на този ресурс. По отношение на „правило N+3“, което не касае договарянето, а само разплащането на средствата от ЕС, от агроведомството отговориха, че „от държавата членка се търсят усвоени (разплатени) средства към 31 декември на третата година от договарянето, следваща съответната година, за която има определен бюджет във финансовия план на ПРСР, но без значение кога са договаряни средствата. Например по финансов план на ПРСР за 2017 г. са определени средства в размер на 340,4 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, които трябва да бъдат разплатени три години по-късно - в случая 31 декември 2020 година.

Затова и не може да се предположи, че през 2021 година страната ни би могла да договори по ПРСР бюджет от около 340 милиона евро. Още повече, че „по отношение на преходния период все още няма яснота на ниво Европейска комисия дали този преходен период ще бъде една или две години, обясниха от ведомството. Липсва договорка между членките на ЕС и за бюджета на този преходен период.

На въпроса на Синор.бг как ще вървят плащанията по площните мерки по ПРСР за следващата година, отговориха, че ПРСР 2014-2020 разполага с целия наличен бюджет от текущия период, който не е изразходван. „През следващата година разплащането ще продължи от ангажираните по действащите договори суми, както и от ангажираните средства по площните мерки с 5 годишен ангажимент.

В случай че бъде приет т.нар. „преходен регламент“, има вероятност към тези средства да бъде прибавен и бюджетът на поне една от предвидените за периода 2021-2027 финансови години. Към настоящият момент обаче налице са само предложения, които са процес на интензивна дискусия и всяко предвиждане за конкретна сума би могло да се различава коренно от окончателно приет вариант на преходния регламент, посочиха от министерството.

На въпроса ни какви мерки ще бъдат отворени догодина, от ведомството отговориха, че към момента се изчаква окончателният вариант на преходния регламент, за да бъде уточнено какви мерки ще се стартират през следващата година, но със средствата, оставащи към момента се планират приеми, които ще стартират предимно в края на календарната 2020 г., и ще продължат и в началото на 2021 г.

„Съгласно последния вариант на индикативния график за ПРСР 2020 следва да се стартират приеми в самия край на 2020 г., като по-голямата част от времето за тези приеми ще текат през 2021 г. А това фактически означава, че най-рано стартиралите през  2021 година приеми ще бъдат по подмерките  5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение” и 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

От агроминистерството изрично подчертават, че по-голяма яснота за това какви приеми ще бъдат стартирани през календарната 2021 г. ще може да има единствено след окончателния консенсус в ЕК относно преходния регламент и разпределението на пакетите по държави членки, както и условията, при които ще бъде позволено да се разходват тези средства.

Източник: https://sinor.bg/59692-koi-merki-po-prsr-ste-startirat-v-nachaloto-na-2021-g-i-dali-ste-se-podkrepyat-investiciite-v-modernizaciya-

НОВИНИ

   07-12-2020

Онлайн кариерен форум "Кариера в България", организиран от МТСП и АЗ - 12.01.2021 г.

На 12 януари 2021 г. от 10:00 часа Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Агенцията по заетостта ще организира онлай...

 още... 

   03-12-2020

ЕК одобри българска схема за 15 милиона евро за подпомагане на микро-, малки и средни фирми за автобусни превози

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 30 милиона лева (приблизително 15 милиона евро) за подпомагане на микро, малки и ср...

 още... 

   02-12-2020

Уебинар "Движение на стоки след Брекзит"

Двадесет дни преди края на преходния период за излизане на Обединеното кралство от ЕС, Британско-българска бизнес асоциация, Минист...

 още... 

   01-12-2020

Заповед на МТСП за икономическите дейности, в които работещите могат да получат компенсации по 24 лв. на ден при затваряне поради Ковид

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева издаде заповед, с която утвърди икономическите дейности, в които работещите мог...

 още... 

   30-11-2020

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Във връзка с прието постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г., от 30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира при...

 още... 

   27-11-2020

Правителството определи реда за получаване на компенсации от работещи във временно затворени заради пандемията икономически дейности

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности,...

 още... 

   26-11-2020

Комисията за защита на конкуренцията прие нови Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки

С Решение № 972/19.11.2020 г. КЗК прие нови Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръ...

 още... 

АКТУАЛНО

04-01-2021

План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г.


В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Гоце Д...

 още.. 


22-12-2020

Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“


Информация от НАП Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-655/13...

 още.. 

РЕКЛАМА