Покана за участие в онлайн обучение на 26 август от 15:00 до 17:00 часа

   25-08-2020

ENTERPRISEEUROPENETWORK – ЦЕНТЪР САНДАНСКИ

към Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

 

ОРГАНИЗИРА

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЗАЩИТА - ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЕС.“

 

Дата на провеждане: 26 август 2020 г. от 15:00 до 17:00 часа

 

Място на провеждане: ОНЛАЙН – ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

 

Настоящата ситуация ускори дигиталната трансформация на бизнесите в България. Дигиталната трансформация обаче не се случва за 1 ден – ако компанията не се е подготвила преди това и електронната търговия не е била в нейния фокус, няма да стане от днес за утре да продава онлайн. Изисква се време, изиска се know how – да се трансформират процесите, така, че продуктите и услугите да станат достъпни за клиентите онлайн. Задължително е да се спазват и правата на онлайн потребителите при продажби от разстояние.

Онлайн обучението „Актуални правни проблеми на потребителската защита. Правни изисквания за онлайн търговия в България и ЕС.“ е предназначено за микро, малки и средни фирми, занаятчии и свободни професии, които имат желание да развиват онлайн търговия, спазвайки законовите изисквания и правата на потребителите в България и ЕС.  В систематизиран вид ще Ви покажем основните нормативни изисквания и законови изменения.

Поканили сме водещ практик - експерт в областта на електронната търговия, който ще сподели ценен опит и съвети за потребителската защита и как онлайн търговците трябва да отговарят на правните изисквания.

НЯМА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.

ИЗИСКВА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

!!! На посочения от Вас имейл в регистрационната форма, ще получите линк за включване в онлайн обучението.

Линка ще Ви бъде изпратен 30 минути преди началото на онлайн обучението.

                                ПРОГРАМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 15:40

ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ  НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ          

Закон за защита на потребителите        

Директива за правата на потребителите            

Право на информация 

Пред-договорна информация          

Сключване на договор от разстояние         

Изпълнение на договора от разстояние      

Какво се променя от 2021 г. 

Продажба на цифрово съдържание

 

 

 

 

 

15:40 – 16:10

ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ        

Прекратяване на договора за продажба

Връщане на парите и срокове

Допълнителни изисквания

Без право на отказ

Връщане на парите           

 

 

 

 

 

 

 

16:10 – 16:30

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ

Как може да се поиска обезщетение и на какво има право клиента?

Гаранционна отговорност на продавача

Рекламация на потребителя

Поправка или замяна на стоката

Намаляване на цената или връщане на парите   

Търговска гаранция            

 

 

 

 

 

16:30 – 16:50

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ В ЕС

Европейски Потребителски Центрове (ЕСС)

Разглеждане на молби

Законодателна рамка за Алтернативно Решаване на Спорове (АРС)

Онлайн платформа

Ползи от АРС   / Информация за органите на АРС

Нови задължения           

16:50 – 17:00

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Лектор: Жанет Найденова – Маркетинг Консултант, Председател на Българска Е-комерс Асоциация www.beabg.com

Притежава над 30 годишен професионален опит в областта на информационните технологии и маркетинга, 8 от които – в световна FORTUNE 500 ИТ компания, достигайки позиция Маркетинг директор за ЕМЕА.  Отличена е като “Най-добър маркетинг консултант за Югоизточна Европа” от  SEED (Southeast Europe Enterprise Development) – донорска организация на IFC (International Funds Corporation) към Световната банка.
Тя е първият преподавател по е-бизнес в магистърска програма по е-бизнес на Софийския Университет, сертифициран Магистър по
Guerrilla Marketing, издател на множество “White Papers” в областта на технологиите и e-бизнеса, ментор в двусеместриалната програма Ecommerce Success към Стопанския факултет на СУ.

 

Какво ще получите:

  • Практическо обучение, концентрирано в 2 часа, за актуални правни проблеми на потребителската защита в България и ЕС на разбираем език;
  • Приложими за разбиране и спазване правни изисквания, които да приложите на практика; 
  • Пряк достъп до лектор с богат практически опит и знания в областта на електронната търговия, с който да обсъждате идеите си по време на обучението и да получавате безплатни консултации и насоки.

Оставаме на разположение за допълнителна информация и въпроси на посочените по-долу контакти:

 

Enterprise Europe Network – център Сандански

към Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Тел: 0746 30549, моб.: 0899 806477

е-mail: office@bicc-sandanski.org

www.bicc-sandanski.org/een

 

 

НОВИНИ

   27-10-2020

Напредък по антикризисните икономически мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията

Близо 400 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани За пр...

 още... 

   26-10-2020

Безвъзмездна финансова помощ за предприятията в условията на Covid-19

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 1. АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТ...

 още... 

   21-10-2020

От 26 октомври започва прием по подмярка COVID 3

ДФ „Земеделие“ отваря от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпом...

 още... 

   16-10-2020

покана за участие в Регионален съвет за развитие

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира втора процедура за избор на представители на икономическия сектор,...

 още... 

   14-10-2020

Важно за работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. по втория дизайн на мярката 60/40

Агенция по заетостта дава възможност на работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. и отговарят на услови...

 още... 

   13-10-2020

Покана за безплатно обучение по ЗБУТ в Гоце Делчев - 20 октомври 2020, от 14 часа

Сдружение на предприемачите организира за своите членове обучение за длъжностни лица по Безопасност и здраве при работа. Обучението е ...

 още... 

   12-10-2020

На вниманието на кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

В резултат на извършената до момента по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите...

 още... 

АКТУАЛНО

04-01-2021

План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г.


В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Гоце Д...

 още.. 


22-12-2020

Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“


Информация от НАП Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-655/13...

 още.. 

РЕКЛАМА