Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение

   09-06-2020

Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение

 

  • Евродепутатите предлагат регионален подход, който може да бъде по-пропорционален от националния граничен контрол 
  • Нужна е реформа на правилата за осигуряване на действително европейско управление на Шенген 

Нужно е бързо завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство,за да се гарантира свободата на движение и икономическото възстановяване на ЕС, казва комисията по граждански свободи

В резолюция, приета в четвъртък с 53 гласа „за“, 6 „против“ и 6 „въздържал се“, членовете на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) изразяват своята загриженост относно текущото състояние на контрола по вътрешните граници в Шенгенското пространство и въздействието му върху хората и предприятията.

Те подчертават, че бързото и координирано завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от изключително значение за гарантиране на свободата на движение, едно от основните постижения на европейската интеграция, както и за осигуряване на икономическото възстановяване на ЕС след пандемията.

Настоявайки държавите членки да намалят ограниченията на свободата на движение до същата степен, до която се облекчават мерките за ограничаване на COVID-19, членовете на ЕП същевременно посочват, че регионалният подход може да бъде по-пропорционален от националния граничен контрол. Ограниченията на свободата на движение могат да бъдат премахнати, когато положението с общественото здраве в съседни региони се подобри в съпоставима степен.

Евродепутатите настоятелно призовават и за дебат относно създаването на план за възстановяване на Шенген и начините и средствата за възможно най-бързото връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство, за да се предотврати превръщането на временните проверки на вътрешните граници в постоянни. Планът трябва да включва и планове за действие при извънредни ситуации в случай на потенциална втора вълна на инфекцията.

Председателят на комисията по граждански свободи (LIBE) и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „За огромното мнозинство от гражданите на ЕС Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения в историята на ЕС и никога досега не е било излагано на разпространение на такава сериозна пандемия на негова територия. Категорично не одобрявам въвеждането на едностранни или непропорционални мерки от отделните държави членки за налагане на гранични ограничения към други държави членки, без те да са предварително съобщени или ясно очертани и ограничени във времето. Всички действия, предназначени за възстановяване на напълно действащо Шенгенско пространство, трябва да бъдат координирани на европейско равнище и да спазват изцяло принципа на недискриминация.“

Бъдещето на Шенген: ново управление и разширяване

В средносрочен план евродепутатите подчертават, че е необходимо да се обмисли как да се засили взаимното доверие между държавите членки и да се гарантира действително европейско управление на Шенгенското пространство. В светлината на новите предизвикателства те призовават Европейската комисия да предложи реформа на управлението на Шенген.

В своята резолюция членовете на ЕП също така настояват Съветът на ЕС и държавите членки да увеличат усилията си за интеграция в рамките на Шенген и да предприемат необходимите стъпки за приемането на България, Румъния и Хърватия в Шенгенското пространство. С изключение на тези три държави, Кипър и Ирландия, всички държави от ЕС са част от Шенгенското пространство. Държави извън ЕС, които са се присъединили към Шенген, са Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Следващи стъпки

Резолюцията идва в резултат на дебат в комисията на ЕП по граждански свободи относно ситуацията в Шенгенското пространство. Очаква се резолюцията да бъде гласувана в пленарна зала на 17-19 юни.

НОВИНИ

   20-07-2020

Конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал. 1 министърът на труда и социалната политика утвърждава със зап...

 още... 

   16-07-2020

От днес стартира продължението на мярката 60/40

От днес, 15.07.2020 г., Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по Постано...

 още... 

   14-07-2020

СЕМИНАР на 21.07.2020 - АКТУАЛНИ КАЗУСИ В ЗДДС ПРЕЗ 2020 г. в ЕС и в България

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ КАЗУСИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ (ЗДДС) ПРЕЗ 2020 г. - В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В БЪЛГАРИЯ“ Място на провеждан...

 още... 

   13-07-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкуренто...

 още... 

   09-07-2020

Службата на Eвропейския съюз за интелектуална собственост с нови инициативи в подкрепа на малкия и средния бизнес

На 1 юли 2020 г. Службата на Eвропейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС, / стартира пакет от инициативи, които целят директно да по...

 още... 

   07-07-2020

Фонд на фондовете влага още 56.3 млн. лв. в малки и средни предприятия

Още 56.3 млн. лв. насочва Фонд на фондовете (ФнФ) за инвестиции и ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, пострадали от пандемията ...

 още... 

   30-06-2020

Обучение за търговци, прилагащи специфични способи за търговия – онлайн продажби, други видове договори от разстояние, договори, сключвани извън търговски обект и др.

Комисията за защита на потребителите организира обучение, насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защи...

 още... 

АКТУАЛНО

21-10-2020

От 26 октомври започва прием по подмярка COVID 3


ДФ „Земеделие“ отваря от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и ...

 още.. 


21-10-2020

Работодателите могат да кандидатстват за детски кътове във фирми


От 01.10.2020 г. работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на детски ...

 още.. 

РЕКЛАМА