Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение

   09-06-2020

Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение

 

  • Евродепутатите предлагат регионален подход, който може да бъде по-пропорционален от националния граничен контрол 
  • Нужна е реформа на правилата за осигуряване на действително европейско управление на Шенген 

Нужно е бързо завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство,за да се гарантира свободата на движение и икономическото възстановяване на ЕС, казва комисията по граждански свободи

В резолюция, приета в четвъртък с 53 гласа „за“, 6 „против“ и 6 „въздържал се“, членовете на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) изразяват своята загриженост относно текущото състояние на контрола по вътрешните граници в Шенгенското пространство и въздействието му върху хората и предприятията.

Те подчертават, че бързото и координирано завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от изключително значение за гарантиране на свободата на движение, едно от основните постижения на европейската интеграция, както и за осигуряване на икономическото възстановяване на ЕС след пандемията.

Настоявайки държавите членки да намалят ограниченията на свободата на движение до същата степен, до която се облекчават мерките за ограничаване на COVID-19, членовете на ЕП същевременно посочват, че регионалният подход може да бъде по-пропорционален от националния граничен контрол. Ограниченията на свободата на движение могат да бъдат премахнати, когато положението с общественото здраве в съседни региони се подобри в съпоставима степен.

Евродепутатите настоятелно призовават и за дебат относно създаването на план за възстановяване на Шенген и начините и средствата за възможно най-бързото връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство, за да се предотврати превръщането на временните проверки на вътрешните граници в постоянни. Планът трябва да включва и планове за действие при извънредни ситуации в случай на потенциална втора вълна на инфекцията.

Председателят на комисията по граждански свободи (LIBE) и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „За огромното мнозинство от гражданите на ЕС Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения в историята на ЕС и никога досега не е било излагано на разпространение на такава сериозна пандемия на негова територия. Категорично не одобрявам въвеждането на едностранни или непропорционални мерки от отделните държави членки за налагане на гранични ограничения към други държави членки, без те да са предварително съобщени или ясно очертани и ограничени във времето. Всички действия, предназначени за възстановяване на напълно действащо Шенгенско пространство, трябва да бъдат координирани на европейско равнище и да спазват изцяло принципа на недискриминация.“

Бъдещето на Шенген: ново управление и разширяване

В средносрочен план евродепутатите подчертават, че е необходимо да се обмисли как да се засили взаимното доверие между държавите членки и да се гарантира действително европейско управление на Шенгенското пространство. В светлината на новите предизвикателства те призовават Европейската комисия да предложи реформа на управлението на Шенген.

В своята резолюция членовете на ЕП също така настояват Съветът на ЕС и държавите членки да увеличат усилията си за интеграция в рамките на Шенген и да предприемат необходимите стъпки за приемането на България, Румъния и Хърватия в Шенгенското пространство. С изключение на тези три държави, Кипър и Ирландия, всички държави от ЕС са част от Шенгенското пространство. Държави извън ЕС, които са се присъединили към Шенген, са Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Следващи стъпки

Резолюцията идва в резултат на дебат в комисията на ЕП по граждански свободи относно ситуацията в Шенгенското пространство. Очаква се резолюцията да бъде гласувана в пленарна зала на 17-19 юни.

НОВИНИ

   26-06-2020

9% ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли

От 1 юли започва да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки хра...

 още... 

   23-06-2020

УО на ОПИК обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за повторно обществено об...

 още... 

   19-06-2020

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на об...

 още... 

   18-06-2020

Уебинар „Covid-19 и нашата храна: как кризата се отразява на това, което ядем?“

Предизвикателствата пред създаването на устойчива европейска хранителна система ще бъдат обсъдени по време на серия от уебинари, които...

 още... 

   16-06-2020

Покана за уебинар „Иновативна система за наблюдение и оптимизация на производството“

Българската търговско-промишлена палата и италианската компания Tecno Srl отправят покана за уебинар, по време на който ще бъде предст...

 още... 

   15-06-2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА РАСТЕЖ DARE TO SCALE, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА

Предприемачеството със сигурност е една от най-актуалните теми, свързана със събития, курсове, обучителни програми и разговори в социал...

 още... 

   11-06-2020

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП  От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadas...

 още... 

АКТУАЛНО

13-07-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани желаещите да представят про...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА