Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение

   09-06-2020

Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение

 

  • Евродепутатите предлагат регионален подход, който може да бъде по-пропорционален от националния граничен контрол 
  • Нужна е реформа на правилата за осигуряване на действително европейско управление на Шенген 

Нужно е бързо завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство,за да се гарантира свободата на движение и икономическото възстановяване на ЕС, казва комисията по граждански свободи

В резолюция, приета в четвъртък с 53 гласа „за“, 6 „против“ и 6 „въздържал се“, членовете на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) изразяват своята загриженост относно текущото състояние на контрола по вътрешните граници в Шенгенското пространство и въздействието му върху хората и предприятията.

Те подчертават, че бързото и координирано завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от изключително значение за гарантиране на свободата на движение, едно от основните постижения на европейската интеграция, както и за осигуряване на икономическото възстановяване на ЕС след пандемията.

Настоявайки държавите членки да намалят ограниченията на свободата на движение до същата степен, до която се облекчават мерките за ограничаване на COVID-19, членовете на ЕП същевременно посочват, че регионалният подход може да бъде по-пропорционален от националния граничен контрол. Ограниченията на свободата на движение могат да бъдат премахнати, когато положението с общественото здраве в съседни региони се подобри в съпоставима степен.

Евродепутатите настоятелно призовават и за дебат относно създаването на план за възстановяване на Шенген и начините и средствата за възможно най-бързото връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство, за да се предотврати превръщането на временните проверки на вътрешните граници в постоянни. Планът трябва да включва и планове за действие при извънредни ситуации в случай на потенциална втора вълна на инфекцията.

Председателят на комисията по граждански свободи (LIBE) и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „За огромното мнозинство от гражданите на ЕС Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения в историята на ЕС и никога досега не е било излагано на разпространение на такава сериозна пандемия на негова територия. Категорично не одобрявам въвеждането на едностранни или непропорционални мерки от отделните държави членки за налагане на гранични ограничения към други държави членки, без те да са предварително съобщени или ясно очертани и ограничени във времето. Всички действия, предназначени за възстановяване на напълно действащо Шенгенско пространство, трябва да бъдат координирани на европейско равнище и да спазват изцяло принципа на недискриминация.“

Бъдещето на Шенген: ново управление и разширяване

В средносрочен план евродепутатите подчертават, че е необходимо да се обмисли как да се засили взаимното доверие между държавите членки и да се гарантира действително европейско управление на Шенгенското пространство. В светлината на новите предизвикателства те призовават Европейската комисия да предложи реформа на управлението на Шенген.

В своята резолюция членовете на ЕП също така настояват Съветът на ЕС и държавите членки да увеличат усилията си за интеграция в рамките на Шенген и да предприемат необходимите стъпки за приемането на България, Румъния и Хърватия в Шенгенското пространство. С изключение на тези три държави, Кипър и Ирландия, всички държави от ЕС са част от Шенгенското пространство. Държави извън ЕС, които са се присъединили към Шенген, са Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Следващи стъпки

Резолюцията идва в резултат на дебат в комисията на ЕП по граждански свободи относно ситуацията в Шенгенското пространство. Очаква се резолюцията да бъде гласувана в пленарна зала на 17-19 юни.

НОВИНИ

   11-06-2020

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП  От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadas...

 още... 

   10-06-2020

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни

Близо 3 500 000 лева са средствата, пренасочени по предложение на Агенцията по заетостта от програми и мерки за стимулиране на заетост...

 още... 

   09-06-2020

Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение

Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение   Евродепутатите предлагат регионален подход, к...

 още... 

   08-06-2020

Национална Бизнес Мрежа организира поредица от безплатни уебинари с ръководители на Служби по търговско- икономически въпроси в ключови eвропейски държави

Уебинарите имат за цел да Ви запознаят с възможностите за създаване на двустранни партньорства в условията на настоящата усложнена за б...

 още... 

   05-06-2020

Справедливи минимални работни заплати: Европейската комисия започва втория етап от консултацията

Европейската комисия започва втория етап от консултацията с европейските синдикати и организации на работодателите относно начи...

 още... 

   04-06-2020

Покана за Общо събрание на Сдружение на предприемачите - 06.07.2020

  Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев кани всички свои членове на Общо събрание на сдружението за 2020 г. Дневен ред на засе...

 още... 

   03-06-2020

Покана за участие в 2 безплатни онлайн семинара

Семинар I: Бизнес свързаност с 3DEXPERIENCE CATIA: Крачка в бъдещето | Achieving Digital Continuity with 3DEXPERIENCE CATIA: A Step Into the Future 04 Юни от 12:00ч. | За регистрации: https:...

 още... 

АКТУАЛНО

14-05-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция &bdquo...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА