Безплатен уебинар Фалирай умно и още превантивни стратегии за изход от COVID-19 кризата

   18-05-2020

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е партньор на DevStyleR в безплатния уебинар “Фалирай умно и още превантивни стратегии за изход от COVID-19 кризата”, който ще се проведе на 18 май от 19.30 часа.

Сред панелистите в събитието ще бъде изпълнителният директор на ИАНМСП  Бойко ТаковДоброслав Димитров, изпълнителен директор и съосновател на Imperia Online, Гинка Табанска, управляващ съдружник в „Karapanayotov, Lesova, Tabanska“ и Нед Дервенков, вицепредседател на Българската стартъп осациация BESCO.

Събитието ще представи информация относно стратегиите за изход, теория на фалита, анализ на най-застрашените сектори и компании, възможности за избягването му и много други, а отговори на въпросите дали фалита е единствената възможна мярка, след като всички ресурси на една компания са изчерпани, и кога обявяването му е наложително са само част от темите, които ще бъдат търсени в онлайн дискусията.

За кого е предназначено събитието?

  • Ръководители на компании от технологичния сектор (и не само), за които темата представлява интерес или желаят да споделят своя опит
  • Управители на фирми от технологичния сектор (и не само)
  • Служители на ИТ фирми, за които има вероятност да обявят фалит
  • Ръководители на екипи във фирми от технологичния сектор, за които темата е актуална
  • Счетоводители и други материално отговорни лица в ИТ компании, които са застрашени от фалит
  • Адвокати, които могат да споделят своя опит и/или да създадат бизнес-контакти
  • Консултанти в областта, които могат да споделят своя опит и да създадат бизнес контакти
  • За всички, за които темата е интересна и желаят да научат повече

Събитието е напълно безплатно и достъпно чрез регистрация за безплатен или дарителски билет тук.

НОВИНИ

   26-05-2020

Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на средни предприятия

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономи...

 още... 

   22-05-2020

Европейски семестър — пролетен пакет: препоръки за координирани ответни действия по отношение на пандемията от коронавирус

Комисията предложи специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави — членки на ...

 още... 

   21-05-2020

НАП: 1400 търговци получиха разрешение за неотложно плащане по време на извънредното положение

1400 дружества са получили от Национална агенция за приходите разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение. Чрез ...

 още... 

   19-05-2020

Европейска комисия: Пакет от мерки за туризма и транспорта

  Европейската комисия представи набор от насоки и препоръки за туристите, пътуващите и предприятията, чиято цел е хората да могат да ...

 още... 

   18-05-2020

Безплатен уебинар Фалирай умно и още превантивни стратегии за изход от COVID-19 кризата

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е партньор на DevStyleR в безплатния уебинар “Фалирай умно и о...

 още... 

   18-05-2020

Европейска комисия: Процедури за нарушение от месец май 2020 г.

С ежемесечния пакет от решения Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задъ...

 още... 

   15-05-2020

Насоки на Европейската комисия за безопасно подновяване на пътуванията и съживяване на туристическия сектор в Европа

Европейската комисия представя пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченият...

 още... 

АКТУАЛНО

14-05-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция &bdquo...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА