ПОКАНА: Уебинар „Въведение в германското законодателство за обществените поръчки“, 18-19-22.05.2020

   11-05-2020

Уважаеми дами и господа,

Най-сърдечно Ви каним на уебинара "Въведение в германското законодателство за обществените поръчки от гледна точка на кандидата". Уебинарът е насочен към български компании, които имат интерес и желаят да участват в обществени поръчки в Германия. Той ще се проведе, както следва:

18 май 2020 г. (понеделник) от 10:00 до 11:00 ч. - Работен пакет 1:

  • Въведение в германското законодателство за обществени поръчки (основи, как да намеря поръчки)
  • Протичане на процедура за обществена поръчка в Германия (открита процедура, ограничена процедура, процедура на договаряне със и без конкурс за участие)

19 май 2020 г. (вторник) от 10:00 до 11:00 ч. - Работен пакет 2:

  • Правилно боравене с обявлението / с обществената поръчка
  • Срокове и формалности, които трябва да се спазват
  • Начин на действие при неясноти
  • Референции и доказване на годност

22 май 2020 г. (петък) от 10:00 до 11:00 ч. - Работен пакет 3:

  • Подготовката на офертата
  • Фазата на договаряне
  • Подаване на оферта
  • Чести източници на грешки

Обучението ще се проведе на немски език. Материалите от обучението ще бъдат предоставени на участниците в дигитална форма.

Лектор: адвокат Норберт Дипел
Работен език: Немски

Такса за участие: За членове на ГБИТК - 400 лв. без вкл. ДДС. За нечленове - 500 лв. без вкл. ДДС
Краен срок за регистрация: 11 май 2020 г.
Повече информация и онлайн регистрация

За въпроси оставаме на Ваше разположение. Ще се радваме на Вашето участие.

НОВИНИ

   01-06-2020

Бюджет на Европейския съюз за възстановяване

Механизъм за възстановяване и устойчивост Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 ма...

 още... 

   29-05-2020

Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетос...

 още... 

   28-05-2020

ИАНМСП и Mastercard с гореща информационна линия за подкрепа на малкия бизнес

Mastercard със съдействието на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) разработи специална г...

 още... 

   26-05-2020

Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на средни предприятия

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономи...

 още... 

   22-05-2020

Европейски семестър — пролетен пакет: препоръки за координирани ответни действия по отношение на пандемията от коронавирус

Комисията предложи специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави — членки на ...

 още... 

   21-05-2020

НАП: 1400 търговци получиха разрешение за неотложно плащане по време на извънредното положение

1400 дружества са получили от Национална агенция за приходите разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение. Чрез ...

 още... 

   19-05-2020

Европейска комисия: Пакет от мерки за туризма и транспорта

  Европейската комисия представи набор от насоки и препоръки за туристите, пътуващите и предприятията, чиято цел е хората да могат да ...

 още... 

АКТУАЛНО

13-07-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани желаещите да представят про...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА