ПОКАНА: Уебинар „Въведение в германското законодателство за обществените поръчки“, 18-19-22.05.2020

   11-05-2020

Уважаеми дами и господа,

Най-сърдечно Ви каним на уебинара "Въведение в германското законодателство за обществените поръчки от гледна точка на кандидата". Уебинарът е насочен към български компании, които имат интерес и желаят да участват в обществени поръчки в Германия. Той ще се проведе, както следва:

18 май 2020 г. (понеделник) от 10:00 до 11:00 ч. - Работен пакет 1:

  • Въведение в германското законодателство за обществени поръчки (основи, как да намеря поръчки)
  • Протичане на процедура за обществена поръчка в Германия (открита процедура, ограничена процедура, процедура на договаряне със и без конкурс за участие)

19 май 2020 г. (вторник) от 10:00 до 11:00 ч. - Работен пакет 2:

  • Правилно боравене с обявлението / с обществената поръчка
  • Срокове и формалности, които трябва да се спазват
  • Начин на действие при неясноти
  • Референции и доказване на годност

22 май 2020 г. (петък) от 10:00 до 11:00 ч. - Работен пакет 3:

  • Подготовката на офертата
  • Фазата на договаряне
  • Подаване на оферта
  • Чести източници на грешки

Обучението ще се проведе на немски език. Материалите от обучението ще бъдат предоставени на участниците в дигитална форма.

Лектор: адвокат Норберт Дипел
Работен език: Немски

Такса за участие: За членове на ГБИТК - 400 лв. без вкл. ДДС. За нечленове - 500 лв. без вкл. ДДС
Краен срок за регистрация: 11 май 2020 г.
Повече информация и онлайн регистрация

За въпроси оставаме на Ваше разположение. Ще се радваме на Вашето участие.

НОВИНИ

   14-05-2020

Отпускат се 1 милион лева за реализацията на български череши

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 1 млн. лв. по схемата de minimis като стимул за реализацията на реколтата от български ...

 още... 

   13-05-2020

Онлайн представяне на процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

ДНЕС - 13 май 2020 г. /сряда/ от 15:00 часа Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща за представяне ...

 още... 

   12-05-2020

БФП за микро и малки предприятия - предварителна информация

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) ще утвърди условията за кандидатс...

 още... 

   11-05-2020

ПОКАНА: Уебинар „Въведение в германското законодателство за обществените поръчки“, 18-19-22.05.2020

Уважаеми дами и господа, Най-сърдечно Ви каним на уебинара "Въведение в германското законодателство за обществените поръчки от гледна т...

 още... 

   08-05-2020

COVID-19: подкрепа от ЕС за туризма

Туристическата индустрия е силно засегната от пандемията от коронавируса. ЕС оказва подкрепа на дружествата и работниците в сектора, ка...

 още... 

   07-05-2020

Нови електронни и дистанционни услуги за работодателите, търсещи персонал

Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за по-бързо и лесно предоставяне на своите посреднически услуг...

 още... 

   05-05-2020

Започва ежемесечното предоставяне на актуална информация от работодателите за изплащане на компенсации

Агенцията по заетостта информира одобрените работодатели по реда на ПМС 55/2020 г., че от м. май стартира ежемесечното набиране на актуална ...

 още... 

АКТУАЛНО

14-05-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция &bdquo...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА