Призив на Международната търговска камара до лидерите на Г-20

   18-03-2020

Международната търговска камара /МТК/, Париж - институционалният представител на повече от 45 милиона предприятия по целия свят - публикува призив до лидерите на Г-20 спешно да се споразумеят за цялостен план за действие в глобален мащаб за справяне с разпространението на COVID-19 и да възстановят доверието и стабилността към световната икономика.

След решението на Световната здравна организация (СЗО) да определи COVID-19 като глобална пандемия, МТК счита, че са необходими спешни координирани действия сред най-големите икономики в света, за да се подпомогнат усилията за намаляване на разпространението на епидемията, като същевременно се минимизират потенциалните социални и икономически въздействия на COVID-19.

В отворено писмо до саудитския крал Салман бин Абдулазиз – председателстващ Г-20 тази година - председателят на МТК - Пол Полман и генералният секретар Джон У.Х. Дентон, призоват лидерите да се споразумеят за координирани стъпки за: осигуряване на достъп до основни медицински консумативи; мащабно финансиране на общественото здравеопазване за справяне с COVID-19; и възстановяване на доверието и стабилността в световната икономика.

МТК изрази особена загриженост относно мерките на търговската политика и необходимостта от налични медицински материали, важни за справяне с пандемията. В тази връзка организацията призова лидерите на Г-20 да покажат  лидерство, като се ангажират да:

• избягват забрани за износ или ограничения на свободния поток на всички необходими медицински консумативи, лекарства, дезинфектанти, сапун и лични предпазни средства;

• отменят съществуващите забрани за износ на медицински консумативи, необходими за справяне с COVID-19; и

• да намалят разходите за всички необходими медицински доставки чрез премахването на вносните такси, квоти и други наложени от правителството разходи.

Цялото писмо на МТК може да бъде открито ТУК:

НОВИНИ

   08-04-2020

Адвокат Мария Янева за правните възможности на бизнеса в условията на пандемия

Информацията може да намерите и на следния адрес: http://www.bnews.bg/article/266708-advokat_mariya_yaneva_za_pravnite_vazmozhnosti_na_biznesa_v_usloviyata_na_pandemiya_nepreodolima_sila_ili_stopanska_neponosi...

 още... 

   07-04-2020

Парламентът одобри окончателно промените в Закона за извънредното положение и актуализирането на държавния бюджет

На свое заседание вчера Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. С тях...

 още... 

   06-04-2020

Отворена процедура по ОПРЧР

Предприятия и самонаети лица могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив биз...

 още... 

   03-04-2020

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

изическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на око...

 още... 

   02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово обявява покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски ...

 още... 

   01-04-2020

Коронавирус: Европейската комисия в действие

Европейската комисия оповести нови указания, насоки и документи, свързани с икономическите и социалните аспекти на пандемията: Практич...

 още... 

   31-03-2020

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителств...

 още... 

АКТУАЛНО

02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово е обявила покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Процедурата за подбор на проекти се реа...

 още.. 


17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА