СРЕЩА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СПРГД С ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ

   10-03-2020

На 06 март в офиса на фирма Пирин-Текс се проведе среща на членовете на Управителния съвет на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев с г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Срещата беше инициирана и организирана от г-н Димитър Христов, заместник-председател на Сдружението, с цел дискусия на различни проблеми и възможности, стоящи пред местния бизнес като предизвикателства.

Една от темите, която бе дискутирана, бе свързана с наемането на чуждестранни работници и усилията, които се полагат в тази посока за смекчаване на бюрокрацията и дългите срокове за обработка на документите, а също така и липсата на квалифицирани и дори неквалифицирани работещи и реформите, които са необходими в образованието, но се случват бавно и постепенно.

Цената на ел. енергията, такса смет и фалшивите болнични са някои от проблемите, които измъчват както местната икономика, така и бизнеса в национален мащаб като това са приоритетите в политиката да облекчаване на българския бизнес в действията на Асоциацията, посочи г-н Велев.

Г-н Ролман направи някои интересни предложения, които да бъдат отнесени до знанието на управляващите и за които да се намерят механизми да се приложат на практика. Част от тях са въвеждане на дигитализацията в администрирането на фирмите при взаимодействие с държавните институции като например електронен болничен лист и автоматично уведомяване на работодателя за издаването му, дигитализиране на ваучерите за храна, преминаване към електронна трудова книжка и въвеждане на отворен модел на управление на работните часове.

Дискутирано бе и районирането на България за следващия програмен период 2021 – 2027 и възможността област Благоевград да бъде включена в район, който позволява по-висок процент на грантово финансиране с европейски средства.

В края на срещата г-н Велев призова всички работодатели активно да се включват в националните инициативи като искане за промяна в образованието и специалностите в училищата, протести за увеличение на цени или такси, срещи за разговори и предложения към управляващите от страна на представителите на бизнеса.

НОВИНИ

   23-06-2020

УО на ОПИК обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за повторно обществено об...

 още... 

   19-06-2020

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на об...

 още... 

   18-06-2020

Уебинар „Covid-19 и нашата храна: как кризата се отразява на това, което ядем?“

Предизвикателствата пред създаването на устойчива европейска хранителна система ще бъдат обсъдени по време на серия от уебинари, които...

 още... 

   16-06-2020

Покана за уебинар „Иновативна система за наблюдение и оптимизация на производството“

Българската търговско-промишлена палата и италианската компания Tecno Srl отправят покана за уебинар, по време на който ще бъде предст...

 още... 

   15-06-2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА РАСТЕЖ DARE TO SCALE, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА

Предприемачеството със сигурност е една от най-актуалните теми, свързана със събития, курсове, обучителни програми и разговори в социал...

 още... 

   11-06-2020

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП  От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadas...

 още... 

   10-06-2020

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни

Близо 3 500 000 лева са средствата, пренасочени по предложение на Агенцията по заетостта от програми и мерки за стимулиране на заетост...

 още... 

АКТУАЛНО

13-07-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани желаещите да представят про...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА