СРЕЩА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СПРГД С ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ

   10-03-2020

На 06 март в офиса на фирма Пирин-Текс се проведе среща на членовете на Управителния съвет на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев с г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Срещата беше инициирана и организирана от г-н Димитър Христов, заместник-председател на Сдружението, с цел дискусия на различни проблеми и възможности, стоящи пред местния бизнес като предизвикателства.

Една от темите, която бе дискутирана, бе свързана с наемането на чуждестранни работници и усилията, които се полагат в тази посока за смекчаване на бюрокрацията и дългите срокове за обработка на документите, а също така и липсата на квалифицирани и дори неквалифицирани работещи и реформите, които са необходими в образованието, но се случват бавно и постепенно.

Цената на ел. енергията, такса смет и фалшивите болнични са някои от проблемите, които измъчват както местната икономика, така и бизнеса в национален мащаб като това са приоритетите в политиката да облекчаване на българския бизнес в действията на Асоциацията, посочи г-н Велев.

Г-н Ролман направи някои интересни предложения, които да бъдат отнесени до знанието на управляващите и за които да се намерят механизми да се приложат на практика. Част от тях са въвеждане на дигитализацията в администрирането на фирмите при взаимодействие с държавните институции като например електронен болничен лист и автоматично уведомяване на работодателя за издаването му, дигитализиране на ваучерите за храна, преминаване към електронна трудова книжка и въвеждане на отворен модел на управление на работните часове.

Дискутирано бе и районирането на България за следващия програмен период 2021 – 2027 и възможността област Благоевград да бъде включена в район, който позволява по-висок процент на грантово финансиране с европейски средства.

В края на срещата г-н Велев призова всички работодатели активно да се включват в националните инициативи като искане за промяна в образованието и специалностите в училищата, протести за увеличение на цени или такси, срещи за разговори и предложения към управляващите от страна на представителите на бизнеса.

НОВИНИ

   30-03-2020

Проект на ПМС за определяне на условията и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение

Проект !     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № …………… от ………. 2020 г. За определяне на условията и реда за изплащане н...

 още... 

   27-03-2020

Посолството на САЩ в София и Фондация „Америка за България“ - в подкрепа на хората, които работят за своите общности по време на COVID-19

Посолството на САЩ в София и Фондация „Америка за България“ обявяват програма за финансова помощ за българи, работещи в подкрепа н...

 още... 

   26-03-2020

Предложения от китайски фирми за медицински изделия, консумативи, медикаменти във връзка с COVID19

На база на подписано споразумение за сътрудничество между БТПП и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT) - Пекин,...

 още... 

   24-03-2020

Информация за пътуването през граница при наличие на мерки за коронавирус

Поради  усложнената обстановка във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19  в световен мащаб различните държави налагат д...

 още... 

   20-03-2020

Указания на УО на Оперативните програми

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България и обявената пандемия от Световната здравна организа...

 още... 

   19-03-2020

Препоръки към фирмите във връзка с COVID-19

Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка за служителите си срещу разпространени...

 още... 

   18-03-2020

Призив на Международната търговска камара до лидерите на Г-20

Международната търговска камара /МТК/, Париж - институционалният представител на повече от 45 милиона предприятия по целия свят - публику...

 още... 

АКТУАЛНО

02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово е обявила покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Процедурата за подбор на проекти се реа...

 още.. 


17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА