СРЕЩА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СПРГД С ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ

   10-03-2020

На 06 март в офиса на фирма Пирин-Текс се проведе среща на членовете на Управителния съвет на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев с г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Срещата беше инициирана и организирана от г-н Димитър Христов, заместник-председател на Сдружението, с цел дискусия на различни проблеми и възможности, стоящи пред местния бизнес като предизвикателства.

Една от темите, която бе дискутирана, бе свързана с наемането на чуждестранни работници и усилията, които се полагат в тази посока за смекчаване на бюрокрацията и дългите срокове за обработка на документите, а също така и липсата на квалифицирани и дори неквалифицирани работещи и реформите, които са необходими в образованието, но се случват бавно и постепенно.

Цената на ел. енергията, такса смет и фалшивите болнични са някои от проблемите, които измъчват както местната икономика, така и бизнеса в национален мащаб като това са приоритетите в политиката да облекчаване на българския бизнес в действията на Асоциацията, посочи г-н Велев.

Г-н Ролман направи някои интересни предложения, които да бъдат отнесени до знанието на управляващите и за които да се намерят механизми да се приложат на практика. Част от тях са въвеждане на дигитализацията в администрирането на фирмите при взаимодействие с държавните институции като например електронен болничен лист и автоматично уведомяване на работодателя за издаването му, дигитализиране на ваучерите за храна, преминаване към електронна трудова книжка и въвеждане на отворен модел на управление на работните часове.

Дискутирано бе и районирането на България за следващия програмен период 2021 – 2027 и възможността област Благоевград да бъде включена в район, който позволява по-висок процент на грантово финансиране с европейски средства.

В края на срещата г-н Велев призова всички работодатели активно да се включват в националните инициативи като искане за промяна в образованието и специалностите в училищата, протести за увеличение на цени или такси, срещи за разговори и предложения към управляващите от страна на представителите на бизнеса.

НОВИНИ

   08-04-2020

Адвокат Мария Янева за правните възможности на бизнеса в условията на пандемия

Информацията може да намерите и на следния адрес: http://www.bnews.bg/article/266708-advokat_mariya_yaneva_za_pravnite_vazmozhnosti_na_biznesa_v_usloviyata_na_pandemiya_nepreodolima_sila_ili_stopanska_neponosi...

 още... 

   07-04-2020

Парламентът одобри окончателно промените в Закона за извънредното положение и актуализирането на държавния бюджет

На свое заседание вчера Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. С тях...

 още... 

   06-04-2020

Отворена процедура по ОПРЧР

Предприятия и самонаети лица могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив биз...

 още... 

   03-04-2020

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

изическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на око...

 още... 

   02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово обявява покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски ...

 още... 

   01-04-2020

Коронавирус: Европейската комисия в действие

Европейската комисия оповести нови указания, насоки и документи, свързани с икономическите и социалните аспекти на пандемията: Практич...

 още... 

   31-03-2020

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителств...

 още... 

АКТУАЛНО

02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово е обявила покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Процедурата за подбор на проекти се реа...

 още.. 


17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА