ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В КОДЖЕЛИ, ТУРЦИЯ - CO-MATCHING BUSINESS MATCHMAKING EVENT

   02-03-2020

Enterprise Europe Network към БТПП има удоволствието да Ви покани да участвате в CO-MATCHING BUSINESS MATCHMAKING EVENT, който ще се проведе в периода 19 - 20 март 2020 г. в Коджели, Турция.

Първият ден ще бъдат организирани посещения на водещи местни компании, за да могат участниците да разберат повече за бизнес средата в Турция. Вторият ден е посветен на двустранните срещи, които ще се проведат в Международния изложбен център Kocaeli.

ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ:

 • Машини;
 • Метали / Обработка на метали
 • Пластмаси и каучук
 • Автомобилна индустрия
 • Химическа индустрия
 • Строителство и строителни материали
 • Енергиен отрасъл
 • Електроника
 • Хранителен сектор
 • Туризъм
 • Недвижими имоти

ВАЖНО! Компаниите от България (българските фирми-вносители), които имат интерес към закупуване на стоки от Турция, могат да кандидатстват за покриване на разходи за настаняване (включително закуска). Те ще бъдат поети от Министерство на търговията на Турция, след одобрение (само по един представител от фирма). За да кандидатствате, попълнете приложения формуляр и го изпратете на електронната поща на Търговската секция към тях на имейл: sofya@ticaret.gov.tr в срок до 02 март 2020 г. След преглед на всички подадени заявления, одобрените фирми ще бъдат уведомени за следващите стъпки.

Включени услуги:

 • Бизнес срещи
 • Помощ преди, по време и след събитието
 • Местни трансфери до местата за срещите  
 • Превод от английски на турски и обратно
 • Безплатно настаняване за един представител от всяка участваща компания (след одобрение). Настаняването ще включва 3 нощувки в 5-звезден хотел.

ВАЖНИ ДАТИ:

Краен срок за кандидатстване за покриване на разходи: 02 март 2020 г.

Краен срок за регистрация за участие в събитието: 18 март 2020 г.

Линк за регистрация: https://co-matching2020.b2match.io/

В процеса на регистрация, моля, посочете Support Office: Christina Shotekova – The Bulgarian Chamber of Commerce and Indystry

За контакт: Enteprise Europe Network, БТПП, Имейл: еen@bcci.bg, Тел: 02 8117505/ 515 / 525.

НОВИНИ

   30-03-2020

Проект на ПМС за определяне на условията и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение

Проект !     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № …………… от ………. 2020 г. За определяне на условията и реда за изплащане н...

 още... 

   27-03-2020

Посолството на САЩ в София и Фондация „Америка за България“ - в подкрепа на хората, които работят за своите общности по време на COVID-19

Посолството на САЩ в София и Фондация „Америка за България“ обявяват програма за финансова помощ за българи, работещи в подкрепа н...

 още... 

   26-03-2020

Предложения от китайски фирми за медицински изделия, консумативи, медикаменти във връзка с COVID19

На база на подписано споразумение за сътрудничество между БТПП и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT) - Пекин,...

 още... 

   24-03-2020

Информация за пътуването през граница при наличие на мерки за коронавирус

Поради  усложнената обстановка във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19  в световен мащаб различните държави налагат д...

 още... 

   20-03-2020

Указания на УО на Оперативните програми

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България и обявената пандемия от Световната здравна организа...

 още... 

   19-03-2020

Препоръки към фирмите във връзка с COVID-19

Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка за служителите си срещу разпространени...

 още... 

   18-03-2020

Призив на Международната търговска камара до лидерите на Г-20

Международната търговска камара /МТК/, Париж - институционалният представител на повече от 45 милиона предприятия по целия свят - публику...

 още... 

АКТУАЛНО

02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово е обявила покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Процедурата за подбор на проекти се реа...

 още.. 


17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА