Подготовка на държавния план-прием (ДПП) за професионалните гимназии за учебната 2020/2021 г.

   13-12-2019

През месец ноември 2019 г. започна подготовката на държавния план-прием (ДПП) за професионалните гимназии за учебната 2020/2021 г. От страна на Регионалните управления по образование (РУО) бяха изпратени писма до всички заинтересовани страни със списъци на профилираните и професионалните гимназии с покана за активно участие, най-вече на работодателите, в процеса по подготовката на ДПП. През последните години българските предприятия страдат от драстичен недостиг на подготвени и квалифицирани кадри в почти всички сектори на икономиката. Благодарение на добрия диалог с Министерство на образованието и науката през последните две години се направиха реформи към преодоляване на този дефицит. Но реалните промени могат да се реализират единствено с активното участие на работодателите по места. Българските работодатели от години сигнализират, че изпитват проблеми при намирането на квалифицирани работници, а в момента имаме възможността да променим тази негативна тенденция.

В тази връзка Ви призоваваме за активно поведение и пълноценно участие при определяне на ДПП в професионалните гимназии на местно ниво, като обърнете внимание на следните срокове и предприемете съответните действия:

  1. Изпращане на предложения и заявки в РУО за прием по профили и професии и специалности, вкл. за дуална форма на обучение и за паралелки с обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии.

Срок: декември 2019 г.

Очаквано действие от Вас: Молим Ви да се свържете възможно най-скоро с директорите на професионални гимназии във Вашия регион и заедно до края месец декември да дадете конкретни предложения за брой ученици по специалности, които да бъдат включени в новия държавен план-прием според нуждите на бизнеса.

  1. Съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Срок: до 15 февруари 2020 г.

Очаквано действие от Вас: Молим Ви да присъствате на съответното заседание за съгласуване на план-приема във Вашата област, като проверите дали и доколко са взети предвид Вашите предложения до професионалните гимназии.

  1. Представяне на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием.

Срок: до края на месец януари 2020 г.

Очаквано действие от Вас: Молим да ни изпратите направените от Вас предложения, както и кратка информация доколко са взети предвид тези предложения при окончателното предложение на план-приема, за да можем да представим нашите искания директно пред министъра на образованието и науката.

Уважаеми госпожи и господа, Вашата активност ще помогне за постигане на един по-добър баланс между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила, за да подпомогнем ръста на българската икономика!

НОВИНИ

   03-08-2020

Туроператорите вече могат да подават документи за държавната субсидия от 35 евро

Туроператорите вече могат да кандидатстват за държавната помощ от 35 евро. Всички необходими документи, както и насоки за подаване на зая...

 още... 

   23-07-2020

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Причината, която налага приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИД на ЗРБ),&nbs...

 още... 

   22-07-2020

Нова мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 на Фонд Активни граждани България

Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 10 000 евро Операторът на Фонд Активни граждани България обявява конкурс за ...

 още... 

   21-07-2020

Агенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”

През тази седмица, в дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от&...

 още... 

   20-07-2020

Конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал. 1 министърът на труда и социалната политика утвърждава със зап...

 още... 

   16-07-2020

От днес стартира продължението на мярката 60/40

От днес, 15.07.2020 г., Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по Постано...

 още... 

   14-07-2020

СЕМИНАР на 21.07.2020 - АКТУАЛНИ КАЗУСИ В ЗДДС ПРЕЗ 2020 г. в ЕС и в България

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ КАЗУСИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ (ЗДДС) ПРЕЗ 2020 г. - В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В БЪЛГАРИЯ“ Място на провеждан...

 още... 

АКТУАЛНО

25-08-2020

Стартира процедурата за Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съобщава, че от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да кандида...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА