Подготовка на държавния план-прием (ДПП) за професионалните гимназии за учебната 2020/2021 г.

   13-12-2019

През месец ноември 2019 г. започна подготовката на държавния план-прием (ДПП) за професионалните гимназии за учебната 2020/2021 г. От страна на Регионалните управления по образование (РУО) бяха изпратени писма до всички заинтересовани страни със списъци на профилираните и професионалните гимназии с покана за активно участие, най-вече на работодателите, в процеса по подготовката на ДПП. През последните години българските предприятия страдат от драстичен недостиг на подготвени и квалифицирани кадри в почти всички сектори на икономиката. Благодарение на добрия диалог с Министерство на образованието и науката през последните две години се направиха реформи към преодоляване на този дефицит. Но реалните промени могат да се реализират единствено с активното участие на работодателите по места. Българските работодатели от години сигнализират, че изпитват проблеми при намирането на квалифицирани работници, а в момента имаме възможността да променим тази негативна тенденция.

В тази връзка Ви призоваваме за активно поведение и пълноценно участие при определяне на ДПП в професионалните гимназии на местно ниво, като обърнете внимание на следните срокове и предприемете съответните действия:

  1. Изпращане на предложения и заявки в РУО за прием по профили и професии и специалности, вкл. за дуална форма на обучение и за паралелки с обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии.

Срок: декември 2019 г.

Очаквано действие от Вас: Молим Ви да се свържете възможно най-скоро с директорите на професионални гимназии във Вашия регион и заедно до края месец декември да дадете конкретни предложения за брой ученици по специалности, които да бъдат включени в новия държавен план-прием според нуждите на бизнеса.

  1. Съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Срок: до 15 февруари 2020 г.

Очаквано действие от Вас: Молим Ви да присъствате на съответното заседание за съгласуване на план-приема във Вашата област, като проверите дали и доколко са взети предвид Вашите предложения до професионалните гимназии.

  1. Представяне на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием.

Срок: до края на месец януари 2020 г.

Очаквано действие от Вас: Молим да ни изпратите направените от Вас предложения, както и кратка информация доколко са взети предвид тези предложения при окончателното предложение на план-приема, за да можем да представим нашите искания директно пред министъра на образованието и науката.

Уважаеми госпожи и господа, Вашата активност ще помогне за постигане на един по-добър баланс между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила, за да подпомогнем ръста на българската икономика!

НОВИНИ

   10-01-2020

Малки и средни фирми ще получат 30 млн. евро за дигитализация през 2020 г.

Това са последните средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" за този програмен период Общо 30 млн. евро (58.7 млн. лв.) ще бъдат...

 още... 

   08-01-2020

НАП публикува становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.

На Интернет сайта на НАП  са публикувани: Становище относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, б...

 още... 

   07-01-2020

Информация от СТИВ - Прага

Г-н Георги Стоилов - СТИВ – Прага се обръща с предложение за партньорство към всички членове на АИКБ, които имат интерес от навлизане н...

 още... 

   03-01-2020

Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари

Данъчната кампания 2020 г. ще започне на 10 януари заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези ...

 още... 

   02-01-2020

610 лева става минималната работна заплата от днес

Размерът й се повишава с 50 лева От днес минималната работна заплата е 610 лева. Размерът й се повишава с 50 лева - от 560 лева през 2019 година, н...

 още... 

   30-12-2019

Пет начина, по които ЕС Ви защитава при пазаруване онлайн

Все повече хора пазаруват онлайн и се възползват от преимуществата, които осигуряват правилата на ЕС Благодарение на единния цифров ...

 още... 

   16-12-2019

Предстоящи конкурси по програма „Наука с и за обществото" от Рамкова програма „Хоризонт 2020".

На 10 декември 2019 са отворени конкурси по програма „Наука с и за обществото" от рамкова програма „Хоризонт 2020". Крайният срок за пода...

 още... 

АКТУАЛНО

25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 


06-06-2019

BG05M9OP001-1.054 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефицие...

 още.. 

РЕКЛАМА