Лично пенсионно осигуряване: европейска алтернатива предлага по-голям избор

   08-04-2019

Европейският парламент одобри на 4 април правила, регламентиращи въвеждането на продукти за лично пенсионно осигуряване със стандартни характеристики в целия ЕС. Те ще се конкурират с националните алтернативи в областта на личното осигуряване и така ще осигурят по-голям избор на хората, които искат да спестяват за допълнителна пенсия.

Депутатът Софи ин 'т Велд (АЛДЕ, Нидерландия), която подготви позицията на Парламента, заяви в пленарна зала: "Ние постигнахме това, което обещахме: истински общоевропейски продукт, който е прост, лесен и полезен за потребителите". Тя подчерта, че това е допълнителна опция, която по никакъв начин не замества държавните схеми за публично осигуряване. "Това предложение допринася за изграждането на социална Европа, която се грижи за хората", добави авторката на доклада.

Какво представляват продуктите за лично пенсионно осигуряване

Личното пенсионно осигуряване дава възможност на всеки един да заделя пари за пенсия. То е доброволно и допълва всичко, на което човек има право от държавната схема за пенсионно осигуряване, както и от вноските на работодатели.

Личното осигуряване може да донесе полезен допълнителен доход при пенсиониране. Вноските, които всеки прави, са индивидуални и се инвестират във финансови инструменти.

Европейска алтернатива

В страните от ЕС има много продукти за лично пенсионно осигуряване, но условията по тях се различават значително. Общоевропейският продукт има за цел да предложи проста алтернатива със стандартни характеристики и прозрачни такси, която може да бъде предлагана в различни страни.

Софи ин' т Велд посочи, че правилата гарантират общоевропейски надзор от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Те също така осигуряват на спестителите ясен комплект от информация и съвет, за да им бъде ясно в какво точно те се включват и какво могат да очакват.

Спестителите печелят и от това, че могат да отидат да работят в друга страна от ЕС и да продължат да заделят пари в същия продукт. Доставчиците на продуктите пък имат много по-голям потенциален пазар и могат да реализират икономии от мащаба.

Изследване, цитирано от Европейската комисия, заявява, че активите под управление на пазара на личното пенсионно осигуряване могат да се утроят до 2,1 трлн. евро до 2030 г. вследствие на въвеждането на общоевропейски продукти за лично пенсионно осигуряване.

Спестителите ще могат да избират между различни опции за инвестиране на средствата според степента на риск, която са склонни да поемат. Опцията по подразбиране ще бъде с максимална такса от 1% от акумулирания капитал на година. Освен това спестителите ще могат да се прехвърлят от един доставчик на друг, като максималната такса за тази услуга ще бъде регламентирана.

Данъчно третиране

Предлагането на подходящи данъчни стимули може да насърчи интереса на хората към личното осигуряване. В отделна препоръка към Съвета икономическата комисия на ЕП посочва, че общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване следва да получи преференциално данъчно третиране от държавите в ЕС, за да привлече потребители.

Една от възможностите е всяка страна да осигури отделно от другите същото данъчно третиране на общоевропейския продукт като това на националните продукти. Друга опция е всички страни от ЕС да се договорят съвместно за специфични данъчни облекчения.

Следващи стъпки

След като Съветът одобри новите правила, регламентът за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Той ще започне да се прилага 12 месеца след публикуването в Официалния вестник на свързани с него делегирани актове.

НОВИНИ

   17-07-2019

Конкурс за младежко предприемачество

Краен срок: 31 юли 2019 г. Конкурсът за за младежко предприемачество е световно онлайн състезание по 17-те цели за устойчиво развитие и бизне...

 още... 

   09-07-2019

ИПИ: Новите цени на тока – добри и лоши новини

След години на турбулентност в електроенергийния сектор, въпреки постоянните мантри за стабилизирането му, повечето наблюдатели започ...

 още... 

   04-07-2019

Международни панаири, изложби, форуми

  Събитие Дата/Място За контакти Международна конференция Regional and Economic Diplomacy SummitREDS 2019 9-10 септември  2019, Варшава s...

 още... 

   01-07-2019

Разлики в качеството на храните: ЕК публикува проучване за оценка на разликите в състава на хранителните продукти в ЕС

Европейската комисия публикува резултатите от общоевропейска кампания за тестване на хранителни продукти, които показват, че някои про...

 още... 

   28-06-2019

Покана за участие в международната конференция "WANNA GROW? – STEPS TO SCALE-UP MANAGEMENT"

На 4-ти юли в София ще се проведе международната конференция "WANNA GROW? – STEPS TO SCALE-UP MANAGEMENT", която най-вероятно би представлява интере...

 още... 

   17-06-2019

Съветът на ЕС прие директиви за засилване на социалното измерение на Европа

Съветът на Европейския съюз по заетост и социална политика одобри окончателно Директивата за баланса между професионалния и личния жив...

 още... 

   14-06-2019

ШЕСТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО INTERREG V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020

Обявена е ШЕСТАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020. Пок...

 още... 

АКТУАЛНО

22-07-2019

МИГ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.017 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО – МЯРКА 4 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В МСП“


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В...

 още.. 


06-06-2019

BG05M9OP001-1.054 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефицие...

 още.. 

РЕКЛАМА