Лично пенсионно осигуряване: европейска алтернатива предлага по-голям избор

   08-04-2019

Европейският парламент одобри на 4 април правила, регламентиращи въвеждането на продукти за лично пенсионно осигуряване със стандартни характеристики в целия ЕС. Те ще се конкурират с националните алтернативи в областта на личното осигуряване и така ще осигурят по-голям избор на хората, които искат да спестяват за допълнителна пенсия.

Депутатът Софи ин 'т Велд (АЛДЕ, Нидерландия), която подготви позицията на Парламента, заяви в пленарна зала: "Ние постигнахме това, което обещахме: истински общоевропейски продукт, който е прост, лесен и полезен за потребителите". Тя подчерта, че това е допълнителна опция, която по никакъв начин не замества държавните схеми за публично осигуряване. "Това предложение допринася за изграждането на социална Европа, която се грижи за хората", добави авторката на доклада.

Какво представляват продуктите за лично пенсионно осигуряване

Личното пенсионно осигуряване дава възможност на всеки един да заделя пари за пенсия. То е доброволно и допълва всичко, на което човек има право от държавната схема за пенсионно осигуряване, както и от вноските на работодатели.

Личното осигуряване може да донесе полезен допълнителен доход при пенсиониране. Вноските, които всеки прави, са индивидуални и се инвестират във финансови инструменти.

Европейска алтернатива

В страните от ЕС има много продукти за лично пенсионно осигуряване, но условията по тях се различават значително. Общоевропейският продукт има за цел да предложи проста алтернатива със стандартни характеристики и прозрачни такси, която може да бъде предлагана в различни страни.

Софи ин' т Велд посочи, че правилата гарантират общоевропейски надзор от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Те също така осигуряват на спестителите ясен комплект от информация и съвет, за да им бъде ясно в какво точно те се включват и какво могат да очакват.

Спестителите печелят и от това, че могат да отидат да работят в друга страна от ЕС и да продължат да заделят пари в същия продукт. Доставчиците на продуктите пък имат много по-голям потенциален пазар и могат да реализират икономии от мащаба.

Изследване, цитирано от Европейската комисия, заявява, че активите под управление на пазара на личното пенсионно осигуряване могат да се утроят до 2,1 трлн. евро до 2030 г. вследствие на въвеждането на общоевропейски продукти за лично пенсионно осигуряване.

Спестителите ще могат да избират между различни опции за инвестиране на средствата според степента на риск, която са склонни да поемат. Опцията по подразбиране ще бъде с максимална такса от 1% от акумулирания капитал на година. Освен това спестителите ще могат да се прехвърлят от един доставчик на друг, като максималната такса за тази услуга ще бъде регламентирана.

Данъчно третиране

Предлагането на подходящи данъчни стимули може да насърчи интереса на хората към личното осигуряване. В отделна препоръка към Съвета икономическата комисия на ЕП посочва, че общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване следва да получи преференциално данъчно третиране от държавите в ЕС, за да привлече потребители.

Една от възможностите е всяка страна да осигури отделно от другите същото данъчно третиране на общоевропейския продукт като това на националните продукти. Друга опция е всички страни от ЕС да се договорят съвместно за специфични данъчни облекчения.

Следващи стъпки

След като Съветът одобри новите правила, регламентът за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Той ще започне да се прилага 12 месеца след публикуването в Официалния вестник на свързани с него делегирани актове.

НОВИНИ

   30-04-2019

Комисията приема нов регламент за намаляване на трансмазнините в храните

Европейската комисия прие нов регламент за определяне на максималния лимит за използването на промишлено произведените трансмазнин...

 още... 

   24-04-2019

ЕК одобри държавна помощ за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко

Европейската комисия одобри нотифицираната от България схема за държавни помощи „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и ...

 още... 

   22-04-2019

Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и двустранни срещи в гр. Улан Батор, Монголия

В периода 24 – 25 юни 2019 г. в гр. Улан Батор, Монголия, ще се проведе Седмата сесия на Междуправителствената българо-монголска смесена ком...

 още... 

   17-04-2019

Покана за участие в Общо събрание на Сдружение на предприемачите за 2019 г.

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев кани всички свои членове на Общо събрание на сдружението за 2019 г. Дневен ред на заседани...

 още... 

   15-04-2019

ОТ 16 АПРИЛ ЗАПОЧВА ТРАДИЦИОННОТО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Традиционното пролетно почистване в община Гоце Делчев тази година ще се проведе във времето от 16 до 23 април. В него ще се включат всички ...

 още... 

   12-04-2019

ББР с нов продукт за индиректно финансиране на малкия и средния бизнес чрез оперативен лизинг

Българската банка за развитие въвежда нов продукт за индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на компании, отдаващи ...

 още... 

   10-04-2019

Разплатените средства по селската програма са 27 процента от бюджета

Разплатените средства по селската програма са 27 процента от бюджета Към първи март тази година държавата е разплатила 800 милиона евро п...

 още... 

АКТУАЛНО

01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (...

 още.. 


11-02-2019

Процедура за подбор на проекти по процедура № BG05M9OP001- 1.057 „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Оп...

 още.. 

РЕКЛАМА