Безплатни обучения за развитие на собствен бизнес в Благоевград

   20-02-2019

Безплатни обучения и консултации за разработване на бизнес план и управление на малък бизнес или неправителствена организация започват от следващия месец в Благоевград. В обученията могат да се включат бъдещи бизнесмени без ограничения на възрастта, ученици, студенти, заети и безработни лица, които искат да започнат собствен бизнес.

Обученията включват няколко основни направления – генериране и валидиране на предприемачески идеи, планиране на бизнеса и финансирането му, юридически и счетоводни аспекти на управлението на фирмата, дигитален маркетинг. Лекторите и консултантите са водещи експерти в съответната област с опит в подпомагането на начинаещи предприемачи. Най-активните участници ще имат възможност да участват в Младежка предприемаческа борса, която се организира в края на годината в София и да представят идеите си пред потенциални инвеститори.

Обученията се организират от фондация „Каузи“ – една от водещите организации в областта на подпомагането на стартиращи предприемачи, която работи в тази насока от 2010 година. Фондацията организира Младежка предприемаческа борса – формат, който среща бизнес и социалните идеи с потенциалните им инвеститори. За 10 години с помощта на консултантите ѝ са разработени стотици идеи, а част от тях са намерили и финансиране. 

Повече информация и подробности за предстоящите обучения ще бъдат дадени по време на информационна среща, която ще се състои на 20 февруари (сряда) от 15:00 часа на адрес: пл. „Георги Измирлиев" №1, сградата на община Благоевград, зала 101. 

  • Участието в информационната среща е БЕЗПЛАТНО с предварително записване по имейл - fondacia_kauzi@abv.bg.
  • Линк към събитието във фейсбук: тук
* Информационната среща се организира в рамките на проект „Повишаване на предприемаческия капацитет – път към активно социално включване”, Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

 

НОВИНИ

   01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициа...

 още... 

   25-02-2019

Прeпоръки на Патентното ведомство на Република България във връзка с Брекзит

Във връзка с възможността за оттегляне на Обединеното Кралство от Европейския съюз без споразумение, Патентно ведомство на Републик...

 още... 

   22-02-2019

Агенцията по обществени поръчки публикува Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

Помагалото повишава информираността за ползите от „зелените“ обществени поръчки и подпомага възложителите и стопанските субекти...

 още... 

   20-02-2019

Безплатни обучения за развитие на собствен бизнес в Благоевград

Безплатни обучения и консултации за разработване на бизнес план и управление на малък бизнес или неправителствена организация започва...

 още... 

   19-02-2019

Срок за вписване на данни за действителния собственик в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в регистър БУЛСТАТ (§ 9 от Преходните и заключителни  разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Законът за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г.) въвежда изисквания на Директива (...

 още... 

   18-02-2019

В Страсбург гласуваха до 4 млрд. лева повече от еврофондове за България

Увеличение на средствата от еврофондове за България с между 3 и 4 милиарда лева. Това гласуваха евродепутатите в пленарна зала в Страсбу...

 още... 

   15-02-2019

Календар на изложенията и панаирите в България за МАРТ 2019 г.

  Събитие Дата Място на провеждане       ВСИЧКО ЗА ЖЕНАТА Мартенски базар 05.03 – 10.03 ЦУМ – сев...

 още... 

АКТУАЛНО

01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (...

 още.. 


11-02-2019

Процедура за подбор на проекти по процедура № BG05M9OP001- 1.057 „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Оп...

 още.. 

РЕКЛАМА