Безплатни обучения за развитие на собствен бизнес в Благоевград

   20-02-2019

Безплатни обучения и консултации за разработване на бизнес план и управление на малък бизнес или неправителствена организация започват от следващия месец в Благоевград. В обученията могат да се включат бъдещи бизнесмени без ограничения на възрастта, ученици, студенти, заети и безработни лица, които искат да започнат собствен бизнес.

Обученията включват няколко основни направления – генериране и валидиране на предприемачески идеи, планиране на бизнеса и финансирането му, юридически и счетоводни аспекти на управлението на фирмата, дигитален маркетинг. Лекторите и консултантите са водещи експерти в съответната област с опит в подпомагането на начинаещи предприемачи. Най-активните участници ще имат възможност да участват в Младежка предприемаческа борса, която се организира в края на годината в София и да представят идеите си пред потенциални инвеститори.

Обученията се организират от фондация „Каузи“ – една от водещите организации в областта на подпомагането на стартиращи предприемачи, която работи в тази насока от 2010 година. Фондацията организира Младежка предприемаческа борса – формат, който среща бизнес и социалните идеи с потенциалните им инвеститори. За 10 години с помощта на консултантите ѝ са разработени стотици идеи, а част от тях са намерили и финансиране. 

Повече информация и подробности за предстоящите обучения ще бъдат дадени по време на информационна среща, която ще се състои на 20 февруари (сряда) от 15:00 часа на адрес: пл. „Георги Измирлиев" №1, сградата на община Благоевград, зала 101. 

  • Участието в информационната среща е БЕЗПЛАТНО с предварително записване по имейл - fondacia_kauzi@abv.bg.
  • Линк към събитието във фейсбук: тук
* Информационната среща се организира в рамките на проект „Повишаване на предприемаческия капацитет – път към активно социално включване”, Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

 

НОВИНИ

   17-07-2019

Конкурс за младежко предприемачество

Краен срок: 31 юли 2019 г. Конкурсът за за младежко предприемачество е световно онлайн състезание по 17-те цели за устойчиво развитие и бизне...

 още... 

   09-07-2019

ИПИ: Новите цени на тока – добри и лоши новини

След години на турбулентност в електроенергийния сектор, въпреки постоянните мантри за стабилизирането му, повечето наблюдатели започ...

 още... 

   04-07-2019

Международни панаири, изложби, форуми

  Събитие Дата/Място За контакти Международна конференция Regional and Economic Diplomacy SummitREDS 2019 9-10 септември  2019, Варшава s...

 още... 

   01-07-2019

Разлики в качеството на храните: ЕК публикува проучване за оценка на разликите в състава на хранителните продукти в ЕС

Европейската комисия публикува резултатите от общоевропейска кампания за тестване на хранителни продукти, които показват, че някои про...

 още... 

   28-06-2019

Покана за участие в международната конференция "WANNA GROW? – STEPS TO SCALE-UP MANAGEMENT"

На 4-ти юли в София ще се проведе международната конференция "WANNA GROW? – STEPS TO SCALE-UP MANAGEMENT", която най-вероятно би представлява интере...

 още... 

   17-06-2019

Съветът на ЕС прие директиви за засилване на социалното измерение на Европа

Съветът на Европейския съюз по заетост и социална политика одобри окончателно Директивата за баланса между професионалния и личния жив...

 още... 

   14-06-2019

ШЕСТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО INTERREG V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020

Обявена е ШЕСТАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020. Пок...

 още... 

АКТУАЛНО

22-07-2019

МИГ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.017 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО – МЯРКА 4 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В МСП“


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В...

 още.. 


06-06-2019

BG05M9OP001-1.054 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефицие...

 още.. 

РЕКЛАМА