Глобализация и заетост: европейска помощ за хора, загубили работата си

   18-01-2019

Фондът е един от инструментите за по-социална Европа и цели да подкрепи хора, чиито работни места са засегнати от значими структурни промени вследствие на глобализацията или на финансови и икономически кризи.

Създаден през 2006 г., Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се използва при възникнала нужда за съфинансиране на проекти, които помагат на освободени служители да си намерят нова работа или да започнат свой бизнес.

Проектите се управляват от националните или регионалните власти в страните от ЕС. Има ясни правила кой, кога и за колко време може да ползва помощ от фонда ‒ например, той не може да се използва за изплащане на обезщетения за безработица или пенсии.

Прочетете как Европейският парламент се опитва да реши проблемите, произтичащи от глобализацията.

На 16 януари Парламентът прие позицията си за това как да функционира фондът в новия многогодишен финансов период (след 2020 г.).

Депутатите предлагат да се разшири обхватът на случаите, в които може да се търси подкрепа от фонда. Според тях той трябва да може да се използва и за преодоляване на неблагоприятни последици от дигитализацията, автоматизацията и прехода към нисковъглеродна икономика. Затова неговото име следва да се промени на Европейски фонд за преход.

„Работници, които са били освободени заради напредъка на технологиите, също ще могат да получават тези средства“, заявява Мария Арена (С&Д, Белгия), автор на позицията на Парламента.

Парламентът също така иска да се намалят изискванията за кандидатстване, за да се увеличи достъпността на средствата, и да се ускорят процедурите. Например, за момента за средства може да се кандидатства само в случаи, когато в рамките на даден период от определена компания са освободени поне 500 служители. Това обаче на практика изключва помощ за малки и средни предприятия, в които работят повечето хора. Предложението на Парламента е прагът да се намали на 200 души.  

Следващи стъпки
Парламентът е готов да започне преговори с Комисията и Съвета, за да постигне споразумение за окончателните правила за функциониране на фонда след 2020 г.

НОВИНИ

   28-05-2019

Конференция "ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, КЛИМАТ 2019"

Покана за конференция „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, КЛИМАТ 2019“, която ще се проведе на 6 ЮНИ 2019 г. в гр. София, ХОТЕЛ БАЛКАН, ЗАЛА СЕРДИКА. О...

 още... 

   23-05-2019

Информационен бизнес форум „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау“

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните пре...

 още... 

   21-05-2019

Конкурс за европейски награди за предприемачество

Конкурс за успешни предприемачески практики стартира в страните от ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. В него може да се включат нац...

 още... 

   16-05-2019

Безплатно обучение в Гоце Делчев „Стартиране на бизнес: Бизнес моделиране и дигитален маркетинг"

Фондация „Каузи" организира безплатно обучение за всички предприемчиви хора с идеи и желание за започване на собствен бизнес! Запо...

 още... 

   14-05-2019

За първи път България получава финансиране от 1 460 000 евро за реакция при кибер инциденти

За първи път България печели 1 460 000 евро по Механизма за свързване на Европа за реализация на 4 проекта за киберсигурност. Това я нарежда н...

 още... 

   13-05-2019

На 22 май ще бъде официално открита програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност"

На 22 май 2019 г. ще бъде официално открита програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", чиито програмен ...

 още... 

   10-05-2019

Двойна диплома по бизнес администрация от Университета Фудан (Шанхай) и Университета Корвинус (Будапеща)

Посолството на Унгария в София информира, че Университетът Фудан в Шанхай (Fudan University) и Университетът Корвинус в Будапеща (Corvinus University of Buda...

 още... 

АКТУАЛНО

06-06-2019

BG05M9OP001-1.054 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефицие...

 още.. 


01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (...

 още.. 

РЕКЛАМА