Провеждане на обучителен практически семинар на тема „Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“, 24.01.2019 г.

   15-01-2019

         От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ информират, че ИАНМСП, съвместно с Клъстер „Информационна Сигурност“ и Българската асоциация на сертифицираните етични хакери, организират на 24.01.2019 г. (четвъртък) обучителен практически семинар за малки и средни предприятия на тема „Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“. Събитието ще се проведе в Голяма зала на Министерство на икономиката на адрес ул. "Княз Александър І" №12, гр. София.

         Целта на семинара е:

         Постигане на по-висока степен на фирмена информационна защита и познаваемост на новата регулация, относно обнародвания Закон за Киберсигурност, с който в българското законодателство се въвежда Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи на ЕС 2016/1148 (NIS Directive), в сила от 09.05.2018 г.

         Законът е с незабавно действие, като понастоящем тече преходен период за изграждане на предвидената устройствена организация и приемане на предвидената подзаконова рамка по прилагането му.

         Законът обхваща следните браншове:

  • Енергетика: електричество, нефт и газ
  • Транспорт: въздушен, железопътен, воден и сухоземен
  • Банково дело: кредитни институции
  • Инфраструктури на финансовите пазари: места за търговия, централни контрагенти
  • Здравеопазване
  • Водоснабдяване
  • Онлайн търговия, облачни услуги
  • Цифрова инфраструктура: интернет точки за обмен, доставчици на системни услуги

         Семинарът е предназначен за управители и собственици, които следва да адаптират организациите и фирмите към изискванията на новия Закон за киберсигурност.

         По време на семинара ще се дискутират практически казуси, свързани с изискванията на новия Закон за киберсигурност, ще бъдат разгледани реалните заплахи за информационните системи и мрежи чрез симулиране на реални хакерски атаки в строго контролирана лабораторна среда,  както и практически мерки за превенция и защита от тях. Събитието ще завърши с дискусионен панел, в който всеки ще има възможност да зададе своите въпроси в контекста на семинара към лектора.

         Желаещите да присъстват следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма на s.zapryanova@sme.government.bg или k.zhitarska@sme.government.bg в срок до 18.01.2019 г.

         Молим Ви при изпращането на попълнената регистрационна форма да копирате електронния адрес на АИКБ, за което предварително Ви благодарим.

         Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова на тел: 02/ 940 79 75 или Кристин Житарска на 02/940 79 86.

         Участието в семинара е безплатно, като броят на участниците е ограничен до запълване на местата в залата! Лица с непотвърдена регистрация няма да бъдат допускани до залата!

 

         Приложения:

  • Регистрационна форма
  • Програма на семинара

НОВИНИ

   01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициа...

 още... 

   25-02-2019

Прeпоръки на Патентното ведомство на Република България във връзка с Брекзит

Във връзка с възможността за оттегляне на Обединеното Кралство от Европейския съюз без споразумение, Патентно ведомство на Републик...

 още... 

   22-02-2019

Агенцията по обществени поръчки публикува Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

Помагалото повишава информираността за ползите от „зелените“ обществени поръчки и подпомага възложителите и стопанските субекти...

 още... 

   20-02-2019

Безплатни обучения за развитие на собствен бизнес в Благоевград

Безплатни обучения и консултации за разработване на бизнес план и управление на малък бизнес или неправителствена организация започва...

 още... 

   19-02-2019

Срок за вписване на данни за действителния собственик в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в регистър БУЛСТАТ (§ 9 от Преходните и заключителни  разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Законът за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г.) въвежда изисквания на Директива (...

 още... 

   18-02-2019

В Страсбург гласуваха до 4 млрд. лева повече от еврофондове за България

Увеличение на средствата от еврофондове за България с между 3 и 4 милиарда лева. Това гласуваха евродепутатите в пленарна зала в Страсбу...

 още... 

   15-02-2019

Календар на изложенията и панаирите в България за МАРТ 2019 г.

  Събитие Дата Място на провеждане       ВСИЧКО ЗА ЖЕНАТА Мартенски базар 05.03 – 10.03 ЦУМ – сев...

 още... 

АКТУАЛНО

01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (...

 още.. 


11-02-2019

Процедура за подбор на проекти по процедура № BG05M9OP001- 1.057 „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Оп...

 още.. 

РЕКЛАМА