Провеждане на обучителен практически семинар на тема „Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“, 24.01.2019 г.

   15-01-2019

         От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ информират, че ИАНМСП, съвместно с Клъстер „Информационна Сигурност“ и Българската асоциация на сертифицираните етични хакери, организират на 24.01.2019 г. (четвъртък) обучителен практически семинар за малки и средни предприятия на тема „Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“. Събитието ще се проведе в Голяма зала на Министерство на икономиката на адрес ул. "Княз Александър І" №12, гр. София.

         Целта на семинара е:

         Постигане на по-висока степен на фирмена информационна защита и познаваемост на новата регулация, относно обнародвания Закон за Киберсигурност, с който в българското законодателство се въвежда Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи на ЕС 2016/1148 (NIS Directive), в сила от 09.05.2018 г.

         Законът е с незабавно действие, като понастоящем тече преходен период за изграждане на предвидената устройствена организация и приемане на предвидената подзаконова рамка по прилагането му.

         Законът обхваща следните браншове:

  • Енергетика: електричество, нефт и газ
  • Транспорт: въздушен, железопътен, воден и сухоземен
  • Банково дело: кредитни институции
  • Инфраструктури на финансовите пазари: места за търговия, централни контрагенти
  • Здравеопазване
  • Водоснабдяване
  • Онлайн търговия, облачни услуги
  • Цифрова инфраструктура: интернет точки за обмен, доставчици на системни услуги

         Семинарът е предназначен за управители и собственици, които следва да адаптират организациите и фирмите към изискванията на новия Закон за киберсигурност.

         По време на семинара ще се дискутират практически казуси, свързани с изискванията на новия Закон за киберсигурност, ще бъдат разгледани реалните заплахи за информационните системи и мрежи чрез симулиране на реални хакерски атаки в строго контролирана лабораторна среда,  както и практически мерки за превенция и защита от тях. Събитието ще завърши с дискусионен панел, в който всеки ще има възможност да зададе своите въпроси в контекста на семинара към лектора.

         Желаещите да присъстват следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма на s.zapryanova@sme.government.bg или k.zhitarska@sme.government.bg в срок до 18.01.2019 г.

         Молим Ви при изпращането на попълнената регистрационна форма да копирате електронния адрес на АИКБ, за което предварително Ви благодарим.

         Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова на тел: 02/ 940 79 75 или Кристин Житарска на 02/940 79 86.

         Участието в семинара е безплатно, като броят на участниците е ограничен до запълване на местата в залата! Лица с непотвърдена регистрация няма да бъдат допускани до залата!

 

         Приложения:

  • Регистрационна форма
  • Програма на семинара

НОВИНИ

   28-05-2019

Конференция "ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, КЛИМАТ 2019"

Покана за конференция „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, КЛИМАТ 2019“, която ще се проведе на 6 ЮНИ 2019 г. в гр. София, ХОТЕЛ БАЛКАН, ЗАЛА СЕРДИКА. О...

 още... 

   23-05-2019

Информационен бизнес форум „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау“

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните пре...

 още... 

   21-05-2019

Конкурс за европейски награди за предприемачество

Конкурс за успешни предприемачески практики стартира в страните от ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. В него може да се включат нац...

 още... 

   16-05-2019

Безплатно обучение в Гоце Делчев „Стартиране на бизнес: Бизнес моделиране и дигитален маркетинг"

Фондация „Каузи" организира безплатно обучение за всички предприемчиви хора с идеи и желание за започване на собствен бизнес! Запо...

 още... 

   14-05-2019

За първи път България получава финансиране от 1 460 000 евро за реакция при кибер инциденти

За първи път България печели 1 460 000 евро по Механизма за свързване на Европа за реализация на 4 проекта за киберсигурност. Това я нарежда н...

 още... 

   13-05-2019

На 22 май ще бъде официално открита програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност"

На 22 май 2019 г. ще бъде официално открита програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", чиито програмен ...

 още... 

   10-05-2019

Двойна диплома по бизнес администрация от Университета Фудан (Шанхай) и Университета Корвинус (Будапеща)

Посолството на Унгария в София информира, че Университетът Фудан в Шанхай (Fudan University) и Университетът Корвинус в Будапеща (Corvinus University of Buda...

 още... 

АКТУАЛНО

06-06-2019

BG05M9OP001-1.054 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефицие...

 още.. 


01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (...

 още.. 

РЕКЛАМА