Коледна дарителска инициатива 2018 - даряване на средства за Детско отделение на МБАЛ "Иван Скендеров" гр. Гоце Делчев

   19-12-2018

Отправяме призив към вас да се включите в Коледната благотворителна инициатива на Сдружението за даряване на средства, които ще бъдат предназначени за Детското отделение на Многопрофилна болница „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев.

Отделението има нужда от ремонт на сервизни помещения тоалетни, както и освежаване на болничните стаи. Също така е необходимо:

  • Подмяна на нощните шкафчета;
  • Нови маси за хранене, табуретки, шкафове за съхранение на дрехи и вещи на болните деца;
  • Подмяна на манипулационни шкафове;
  • Закупуване на спално бельо – чаршафи и пликове;
  • Нови легла

С ваша помощ Сдружение на предприемачите може да закупи част от посоченото оборудване и да го предаде на Болницата като дарение или да предостави набраните средства за извършването на ремонтни дейности.

Съдействайте на инициативата като ни подкрепите и дарите средства за цялата местна общественост!

Коледни дарителски кампании са традиционни за Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и от самото създаване на Сдружението се провеждат почти всяка година. Събраните средства се приемат с много благодарност и щастливи емоции от надарените.

Бихме искали и тази година да продължим традицията за събиране на средства, които да бъдат използвани за благородна кауза.

Можете да направите дарение за инициативата на банковата сметка на Сдружението (BG79UNCR70001500529187) или в офиса ни на ул. Илия Праматарски 8 в Гоце Делчев.

Всеки дарител ще подпише договор за дарение и ще получи отчет за събраните средства след края на благотворителната акция.

Крайният срок, в който можете да направите дарение е 31.12.2018 г.

НОВИНИ

   01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициа...

 още... 

   25-02-2019

Прeпоръки на Патентното ведомство на Република България във връзка с Брекзит

Във връзка с възможността за оттегляне на Обединеното Кралство от Европейския съюз без споразумение, Патентно ведомство на Републик...

 още... 

   22-02-2019

Агенцията по обществени поръчки публикува Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

Помагалото повишава информираността за ползите от „зелените“ обществени поръчки и подпомага възложителите и стопанските субекти...

 още... 

   20-02-2019

Безплатни обучения за развитие на собствен бизнес в Благоевград

Безплатни обучения и консултации за разработване на бизнес план и управление на малък бизнес или неправителствена организация започва...

 още... 

   19-02-2019

Срок за вписване на данни за действителния собственик в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в регистър БУЛСТАТ (§ 9 от Преходните и заключителни  разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Законът за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г.) въвежда изисквания на Директива (...

 още... 

   18-02-2019

В Страсбург гласуваха до 4 млрд. лева повече от еврофондове за България

Увеличение на средствата от еврофондове за България с между 3 и 4 милиарда лева. Това гласуваха евродепутатите в пленарна зала в Страсбу...

 още... 

   15-02-2019

Календар на изложенията и панаирите в България за МАРТ 2019 г.

  Събитие Дата Място на провеждане       ВСИЧКО ЗА ЖЕНАТА Мартенски базар 05.03 – 10.03 ЦУМ – сев...

 още... 

АКТУАЛНО

01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (...

 още.. 


11-02-2019

Процедура за подбор на проекти по процедура № BG05M9OP001- 1.057 „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Оп...

 още.. 

РЕКЛАМА