УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ СТАРТ-АП АКАДЕМИЯ

   24-01-2018

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев проведе Заключителна конференция по проект Старт-ап Академия, който се изпълнява в партньорство с организация Слоу Фуд Огражден с. Босилово, Македония и с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

Основната цел на събитието бе да представи резултатите от реализацията на проекта, в рамките на който бяха изпълнени редица дейности и събития с цел повишаване знанията и уменията на група от 20 младежи да стартират собствен бизнес и успешно да реализират своя печеливша идея.

С това последно събитие приключи изпълнението на проекта, чиято основна цел бе да повиши капацитета за бизнес развитие на 20 младежи в трансграничния регион Гоце Делчев, България и Босилово, Македония чрез серия от обучения, онлайн виртуални инструменти, менторство и провеждане на Кръгла маса за дискусии и бизнес анализ.

Постигнатите резултати:

  • Насърчено и подпомогнато предприемачеството сред младите хора до 29 години от трансграничния регион на Гоце Делчев и Босилово, повишен капацитета им за бизнес развитие;
  • Придобити ключови познания за създаване и управление на собствен бизнес у целевата група;
  • Установени контакти за обмен на опит и контакти помежду им, както и със специалисти, занимаващи се с подобни на планираните от младежите дейности;
  • Оценени бизнес идеи, разработени планове за развитие и успех по време на обученията;
  • Добър потенциал за мултиплициране на идеята за виртуалната симулация от други организации.НОВИНИ

   09-02-2018

Нови инвестиционни продукти за стартиращ бизнес и внедряване на високи технологии в индустрията

Нови инвестиционни продукти, предназначени за микропредприятията и стартиращите фирми, са част от плановете в работата на дъщерните др...

 още... 

   07-02-2018

До края на месец април 100% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде отворен за кандидатстване

До края на месец април 100% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в размер на над 3 млрд. лв. ще бъде отворен за к...

 още... 

   05-02-2018

ПРИЗИВ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТНОСНО: Организиране на протест срещу спекулативното увеличаване на цените на електроенергията и срещу имитациите на либерализация н...

 още... 

   02-02-2018

Месечeн обзор за развитието на българската икономика

Месечният обзор за развитието на българската икономика - декември 2017 г.,  е публикуван на сайта на Министерство на финансите. Предст...

 още... 

   31-01-2018

От 01.01.2018 г. не се подава уведомление при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) напомня, че от 01.01.2018 г. не се подават уведомления за неподаване на годишна...

 още... 

   29-01-2018

Парламентът прие на второ четене законови промени, с които се облекчава административната тежест за бизнеса

Парламентът прие на второ четене законови промени, с които се облекчава административната тежест за бизнеса. С промени в Закона за техни...

 още... 

   26-01-2018

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в раст...

 още... 

АКТУАЛНО

29-01-2018

Обучителен курс по гръцки език за начинаещи


Сдружение на предприемачите организира курс по гръцки език за начинаещи. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, разпределени по 2 пъти в седмицата за общо 4 месеца; За всичк...

 още.. 


23-11-2017

СТАРТ-АП АКАДЕМИЯ – СТАРТИРАНЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ФИРМИ


Проектът на Сдружение на предприемачите Старт-ап Академия навлиза в най-интересната за участниците фаза – стартиране на виртуалните фирми чрез специално създадената онлайн платформа. На...

 още.. 

РЕКЛАМА