УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ СТАРТ-АП АКАДЕМИЯ

   24-01-2018

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев проведе Заключителна конференция по проект Старт-ап Академия, който се изпълнява в партньорство с организация Слоу Фуд Огражден с. Босилово, Македония и с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

Основната цел на събитието бе да представи резултатите от реализацията на проекта, в рамките на който бяха изпълнени редица дейности и събития с цел повишаване знанията и уменията на група от 20 младежи да стартират собствен бизнес и успешно да реализират своя печеливша идея.

С това последно събитие приключи изпълнението на проекта, чиято основна цел бе да повиши капацитета за бизнес развитие на 20 младежи в трансграничния регион Гоце Делчев, България и Босилово, Македония чрез серия от обучения, онлайн виртуални инструменти, менторство и провеждане на Кръгла маса за дискусии и бизнес анализ.

Постигнатите резултати:

  • Насърчено и подпомогнато предприемачеството сред младите хора до 29 години от трансграничния регион на Гоце Делчев и Босилово, повишен капацитета им за бизнес развитие;
  • Придобити ключови познания за създаване и управление на собствен бизнес у целевата група;
  • Установени контакти за обмен на опит и контакти помежду им, както и със специалисти, занимаващи се с подобни на планираните от младежите дейности;
  • Оценени бизнес идеи, разработени планове за развитие и успех по време на обученията;
  • Добър потенциал за мултиплициране на идеята за виртуалната симулация от други организации.НОВИНИ

   18-07-2018

ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА ОПИК ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Обучението е организирано от Enterprise Europe Network и ще се проведе на 24-ти юли 2018 г. в сградата на БТПП в София от 10.30 часа. Основните теми, които щ...

 още... 

   17-07-2018

Отворена процедура по Оперативна програма Добро управление

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” ОБЯВИ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ч...

 още... 

   16-07-2018

Информация за проекта “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия”

Обща информация Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ подписа Договор № BG16RFOP002-2.15-0001-C с наим...

 още... 

   12-07-2018

Покана за участие в Международна изложба за текстил и технологии за текстилната промишленост TMT EXPO 2018

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) информират, че стартира организация на национално участ...

 още... 

   09-07-2018

НАП публикува Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2018 г.

Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2018 г. Това съобщиха от Националната агенция за приходите. С докумен...

 още... 

   06-07-2018

Покана за участие на изложение във Варшава

Китайският международен център за търговия и техническо сътрудничество (CICETE) ви кани да участвате в 2018 изложение China Brand Show Poland (CBSP 2018). Съ...

 още... 

   05-07-2018

Международен форум за инвестиции и технологии в областта на селското стопанство в периода 10-13.10.2018 г., Република Тунис

В периода 10-13 октомври 2018 година, Тунизийската агенция за насърчаване на земеделските инвестиции (APIA) организира 13-то издание на Междуна...

 още... 

АКТУАЛНО

22-06-2018

Обявена покана за прием на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 


23-11-2017

СТАРТ-АП АКАДЕМИЯ – СТАРТИРАНЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ФИРМИ


Проектът на Сдружение на предприемачите Старт-ап Академия навлиза в най-интересната за участниците фаза – стартиране на виртуалните фирми чрез специално създадената онлайн платформа. На...

 още.. 

РЕКЛАМА