УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ СТАРТ-АП АКАДЕМИЯ

   24-01-2018

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев проведе Заключителна конференция по проект Старт-ап Академия, който се изпълнява в партньорство с организация Слоу Фуд Огражден с. Босилово, Македония и с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

Основната цел на събитието бе да представи резултатите от реализацията на проекта, в рамките на който бяха изпълнени редица дейности и събития с цел повишаване знанията и уменията на група от 20 младежи да стартират собствен бизнес и успешно да реализират своя печеливша идея.

С това последно събитие приключи изпълнението на проекта, чиято основна цел бе да повиши капацитета за бизнес развитие на 20 младежи в трансграничния регион Гоце Делчев, България и Босилово, Македония чрез серия от обучения, онлайн виртуални инструменти, менторство и провеждане на Кръгла маса за дискусии и бизнес анализ.

Постигнатите резултати:

  • Насърчено и подпомогнато предприемачеството сред младите хора до 29 години от трансграничния регион на Гоце Делчев и Босилово, повишен капацитета им за бизнес развитие;
  • Придобити ключови познания за създаване и управление на собствен бизнес у целевата група;
  • Установени контакти за обмен на опит и контакти помежду им, както и със специалисти, занимаващи се с подобни на планираните от младежите дейности;
  • Оценени бизнес идеи, разработени планове за развитие и успех по време на обученията;
  • Добър потенциал за мултиплициране на идеята за виртуалната симулация от други организации.НОВИНИ

   09-10-2018

Проведе се среща с АЗ и Инспекция по труда в Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира среща с директора на Агенция по заетостта гр. Благоевград г-жа Поповска, дире...

 още... 

   08-10-2018

24 хиляди лева награден фонд и възможност за участие в практически обучения, предлага Академия за местни предприемачи

Събирането на заявки е до 26-и октомври. Една голяма награда от 15 000 лева и две поощрителни от по 5 000 и 4 000 лева са предвидени за побе...

 още... 

   05-10-2018

Нов пакет от мерки за намаляване на административната тежест предвижда отпадането на 373 услуги и режими

Правителството одобри пакет от над 1500 мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Предвижда се общо 373 администрати...

 още... 

   02-10-2018

Покана за среща на 04.10 в Гоце Делчев, свързана неефективността при включване на безработни лица в пазара на труда

Сдружение на предприемачите организира среща с представители на Агенция по заетостта, Инспекция по труда и работодатели по темата за не...

 още... 

   01-10-2018

КАВАЛА ЕКСПО 2018

KAVALA EXPO 2018 ще се проведе между 5 и 9 октомври 2018 г. в гр. Кавала, Гърция. Това е ежегодно събитие, организирано от Търговската Камара на Кавал...

 още... 

   26-09-2018

Китайски инвестиционен форум 2018, 15-17 октомври 2018 г., гр. Прага, Република Чехия

В периода 15-17 октомври 2018 година ще се проведе „Китайски инвестиционен форум 2018”, в гр. Прага, Република Чехия. Събитието се провежд...

 още... 

   21-09-2018

Търговска мисия с посещение на международна изложба GITEX 2018, 13-17.10.2018, Дубай, ОАЕ

В периода 13-17.10.2018 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на българ...

 още... 

АКТУАЛНО

07-09-2018

Обявена покана за прием на проекти по ПРСР по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.  Кандидатите ще имат в...

 още.. 


22-06-2018

Обявена покана за прием на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА