Същата опаковка, по-лошо качество: ЕП обсъжда различията в храните

   16-10-2017

Сравнителни изследвания на състава на храни в ЕС показват, че продукти, които се продават в страни от Източна и Централа Европа, имат по-ниско качество от продукти в същата опаковка и под същото име в Западна Европа.

Рибни пръчици в Словакия съдържат по-малко рибно месо, отколкото в Австрия (58% спрямо 65%). Портокалови напитки в Словакия и Чехия не съдържат никакъв портокал, а в Германия имат 3% портокалов концентрат. От 96 продукта, изследвани в Унгария, 71 са различни спрямо еквивалентите им в Италия и Австрия. Различия има и при козметичните продукти, праховете за пране и храната за домашни любимци.

Адаптирането на продукти към местния вкус и предпочитания е стандартна и законна практика за компаниите. Различията могат да се дължат и на използването на съставки от местни доставчици или на необходимостта за адаптиране към по-ниската покупателна способност. В идентифицираните случаи обаче цените са същите или по-високи, а върху опаковката на продуктите липсва информация за различията. 

Мненията на депутатите в комисията по вътрешен пазар

На заседанието на 11 октомври Европейската комисия представи наскоро публикуваните насоки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики при хранителните продукти.

„Компаниите могат да диференцират по законен начин своите продукти, но това трябва да бъде разбираемо за потребителите, те не бива да бъдат подвеждани“, заяви представителят на Комисията Франциско Фонсека Морильо. Той добави също така, че дружествата „не трябва да създават впечатление у потребителите, че продуктите, поставени в една и съща опаковка и продавани под едно и също име, са от едно и също качество и с един и същ състав, ако това не е така“.

Комисията предлага 2 млн. евро за допълнителни изследвания по проблема.

Депутатите, които взеха участие в дебата (главно от страни от Централна и Източна Европа), изразиха задоволство от предприетите стъпки, но също така изтъкнаха, че насоките са недостатъчни, тъй като не покриват козметични продукти и праховете за пране.

Рихард Сулик (ЕКР, Словакия) подчерта, че дебатът не е за това, че продуктите трябва да имат еднакъв вкус и еднаква цена, а че потребителите трябва да са информирани.

Юлия Реда (Зелени/ЕСА, Германия) оцени практиката като „обидна за потребителите“.

Биляна Борзан (С&Д, Хърватия) бе на мнение, че „съществуващата правна рамка не е достатъчна; ако беше, нямаше да имаме този проблем“. Тя е спонсорирала изследвания на храните в своята страна.

Адам Шейнфелд (ЕНП, Полша) осъди действията на компаниите като „криминално престъпление, измама“.

Андреас Шваб (ЕНП, Германия) заяви, че „ако списъкът на съставките е коректно посочен, продуктът може да бъде на пазара по законен начин“. Дита Харанзова (АЛДЕ, Чехия) отвърна, че „не е достатъчно да се каже на потребителите да четат малкия шрифт“.

Проблемът бе дискутиран вече няколко пъти в Парламента, за последно на пленарната сесия през май, когато група депутати отправи писмен въпрос към Комисията.

НОВИНИ

   23-11-2017

Процедура на подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ОБЯВА за процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи з...

 още... 

   22-11-2017

Информационен семинар на тема: „СОЛАРЕН ПОКРИВ – ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ПОКРИВНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ“

Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG” ВИ КАНИ НА Информационен семинар на тема: „СОЛАРЕН ПОКРИВ –...

 още... 

   21-11-2017

Публикувана е Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

На заседанието на КН на ОПРР, проведено на  7 ноември 2017 г., е одобрена ИГРП  за 2018 г. по ОПРР. Предвидено е обявяването на 3 процедур...

 още... 

   16-11-2017

Онлайн пазаруване: по-добра защита на потребителите

37% от уебсайтовете за електронна търговия, резервации за пътувания, развлечения, облекло, електронни стоки и услуги за потребителски кр...

 още... 

   13-11-2017

ЕК повиши прогнозата си за икономическия растеж на България - 2017 и 2018 г.

Eвропейската комисия повиши значително прогнозата си за растежа на българската икономика тази година и догодина, посочвайки, че стабилн...

 още... 

   10-11-2017

Българо-турски агробизнес форум

Българо-турски агробизнес форум ще се проведе на 27 ноември 2017 г. в хотел „Рамада“, гр. София. Очаква се турската делегация да бъде ръ...

 още... 

   08-11-2017

Проект на Закон за изменение на Закона за устройство на територията

Предложеното изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е в изпълнение на мерките, предвидени в  т. 2, буква „л“  на ...

 още... 

АКТУАЛНО

23-11-2017

СТАРТ-АП АКАДЕМИЯ – СТАРТИРАНЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ФИРМИ


Проектът на Сдружение на предприемачите Старт-ап Академия навлиза в най-интересната за участниците фаза – стартиране на виртуалните фирми чрез специално създадената онлайн платформа. На...

 още.. 


22-11-2017

АНКЕТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ДИСБАЛАНСИТЕ МЕЖДУ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА РЪКА В БЪЛГАРИЯ


Асоциация на индустриалния капитал в България провежда проучване, за целите на което Ви молим да попълните изпратената по-долу чрез линка анкета, с цел установяване дисбалансите между търсе...

 още.. 

РЕКЛАМА