Същата опаковка, по-лошо качество: ЕП обсъжда различията в храните

   16-10-2017

Сравнителни изследвания на състава на храни в ЕС показват, че продукти, които се продават в страни от Източна и Централа Европа, имат по-ниско качество от продукти в същата опаковка и под същото име в Западна Европа.

Рибни пръчици в Словакия съдържат по-малко рибно месо, отколкото в Австрия (58% спрямо 65%). Портокалови напитки в Словакия и Чехия не съдържат никакъв портокал, а в Германия имат 3% портокалов концентрат. От 96 продукта, изследвани в Унгария, 71 са различни спрямо еквивалентите им в Италия и Австрия. Различия има и при козметичните продукти, праховете за пране и храната за домашни любимци.

Адаптирането на продукти към местния вкус и предпочитания е стандартна и законна практика за компаниите. Различията могат да се дължат и на използването на съставки от местни доставчици или на необходимостта за адаптиране към по-ниската покупателна способност. В идентифицираните случаи обаче цените са същите или по-високи, а върху опаковката на продуктите липсва информация за различията. 

Мненията на депутатите в комисията по вътрешен пазар

На заседанието на 11 октомври Европейската комисия представи наскоро публикуваните насоки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики при хранителните продукти.

„Компаниите могат да диференцират по законен начин своите продукти, но това трябва да бъде разбираемо за потребителите, те не бива да бъдат подвеждани“, заяви представителят на Комисията Франциско Фонсека Морильо. Той добави също така, че дружествата „не трябва да създават впечатление у потребителите, че продуктите, поставени в една и съща опаковка и продавани под едно и също име, са от едно и също качество и с един и същ състав, ако това не е така“.

Комисията предлага 2 млн. евро за допълнителни изследвания по проблема.

Депутатите, които взеха участие в дебата (главно от страни от Централна и Източна Европа), изразиха задоволство от предприетите стъпки, но също така изтъкнаха, че насоките са недостатъчни, тъй като не покриват козметични продукти и праховете за пране.

Рихард Сулик (ЕКР, Словакия) подчерта, че дебатът не е за това, че продуктите трябва да имат еднакъв вкус и еднаква цена, а че потребителите трябва да са информирани.

Юлия Реда (Зелени/ЕСА, Германия) оцени практиката като „обидна за потребителите“.

Биляна Борзан (С&Д, Хърватия) бе на мнение, че „съществуващата правна рамка не е достатъчна; ако беше, нямаше да имаме този проблем“. Тя е спонсорирала изследвания на храните в своята страна.

Адам Шейнфелд (ЕНП, Полша) осъди действията на компаниите като „криминално престъпление, измама“.

Андреас Шваб (ЕНП, Германия) заяви, че „ако списъкът на съставките е коректно посочен, продуктът може да бъде на пазара по законен начин“. Дита Харанзова (АЛДЕ, Чехия) отвърна, че „не е достатъчно да се каже на потребителите да четат малкия шрифт“.

Проблемът бе дискутиран вече няколко пъти в Парламента, за последно на пленарната сесия през май, когато група депутати отправи писмен въпрос към Комисията.

НОВИНИ

   18-09-2018

График на информационните срещи за представяне на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Екипът на Областен информационен център – Благоевград Ви кани да присъствате на информационна среща на тема: „Европейски средства...

 още... 

   17-09-2018

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира за своите членове БЕЗПЛАТЕН обучителен курс за длъжностни лица по ЗБУТ. Обуч...

 още... 

   13-09-2018

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ (В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА)

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ (В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНО...

 още... 

   12-09-2018

Публично обсъждане на нисковъглеродната стратегия на Европейския съюз

Стартирала е процедура на ЕК за обществена консултация по дългосрочната нисковъглеродна стратегия на Европейския съюз с цел събиране н...

 още... 

   10-09-2018

ТЪРГОВСКИ МИСИИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2018 Г. В ТУРЦИЯ

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на търговията ...

 още... 

   07-09-2018

Възможности за финансиране на микро предприятия

Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за разви...

 още... 

   05-09-2018

Удължен краен срок по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Ино...

 още... 

АКТУАЛНО

07-09-2018

Обявена покана за прием на проекти по ПРСР по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.  Кандидатите ще имат в...

 още.. 


27-08-2018

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16RFOP002-2.023 - МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО – „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В МСП“


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМИВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪ...

 още.. 

РЕКЛАМА