Същата опаковка, по-лошо качество: ЕП обсъжда различията в храните

   16-10-2017

Сравнителни изследвания на състава на храни в ЕС показват, че продукти, които се продават в страни от Източна и Централа Европа, имат по-ниско качество от продукти в същата опаковка и под същото име в Западна Европа.

Рибни пръчици в Словакия съдържат по-малко рибно месо, отколкото в Австрия (58% спрямо 65%). Портокалови напитки в Словакия и Чехия не съдържат никакъв портокал, а в Германия имат 3% портокалов концентрат. От 96 продукта, изследвани в Унгария, 71 са различни спрямо еквивалентите им в Италия и Австрия. Различия има и при козметичните продукти, праховете за пране и храната за домашни любимци.

Адаптирането на продукти към местния вкус и предпочитания е стандартна и законна практика за компаниите. Различията могат да се дължат и на използването на съставки от местни доставчици или на необходимостта за адаптиране към по-ниската покупателна способност. В идентифицираните случаи обаче цените са същите или по-високи, а върху опаковката на продуктите липсва информация за различията. 

Мненията на депутатите в комисията по вътрешен пазар

На заседанието на 11 октомври Европейската комисия представи наскоро публикуваните насоки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики при хранителните продукти.

„Компаниите могат да диференцират по законен начин своите продукти, но това трябва да бъде разбираемо за потребителите, те не бива да бъдат подвеждани“, заяви представителят на Комисията Франциско Фонсека Морильо. Той добави също така, че дружествата „не трябва да създават впечатление у потребителите, че продуктите, поставени в една и съща опаковка и продавани под едно и също име, са от едно и също качество и с един и същ състав, ако това не е така“.

Комисията предлага 2 млн. евро за допълнителни изследвания по проблема.

Депутатите, които взеха участие в дебата (главно от страни от Централна и Източна Европа), изразиха задоволство от предприетите стъпки, но също така изтъкнаха, че насоките са недостатъчни, тъй като не покриват козметични продукти и праховете за пране.

Рихард Сулик (ЕКР, Словакия) подчерта, че дебатът не е за това, че продуктите трябва да имат еднакъв вкус и еднаква цена, а че потребителите трябва да са информирани.

Юлия Реда (Зелени/ЕСА, Германия) оцени практиката като „обидна за потребителите“.

Биляна Борзан (С&Д, Хърватия) бе на мнение, че „съществуващата правна рамка не е достатъчна; ако беше, нямаше да имаме този проблем“. Тя е спонсорирала изследвания на храните в своята страна.

Адам Шейнфелд (ЕНП, Полша) осъди действията на компаниите като „криминално престъпление, измама“.

Андреас Шваб (ЕНП, Германия) заяви, че „ако списъкът на съставките е коректно посочен, продуктът може да бъде на пазара по законен начин“. Дита Харанзова (АЛДЕ, Чехия) отвърна, че „не е достатъчно да се каже на потребителите да четат малкия шрифт“.

Проблемът бе дискутиран вече няколко пъти в Парламента, за последно на пленарната сесия през май, когато група депутати отправи писмен въпрос към Комисията.

НОВИНИ

   14-12-2018

Операция „Умения“ по ОПРЧР ще дава възможност за специфични обучения според собствените програми на фирмите

През 2019 г. предстои старта на операция „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която работодател...

 още... 

   13-12-2018

Нова електронна услуга на НОИ изчислява периоди на отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане

От 12 декември 2018 г. на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) е достъпна нова електронна справка - „Изчисляван...

 още... 

   11-12-2018

Европейският социален фонд: инвестиции в социалното измерение на ЕС

Депутатите в ЕП искат да засилят мерките срещу безработицата и бедността, като подобрят гъвкавостта и ефективността на Европейския соц...

 още... 

   10-12-2018

ЮЛНЦ подават годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел след пререгистрацията си

Във връзка със зачестилите писма, постъпили  в Агенция по вписванията от юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), с които се представя...

 още... 

   07-12-2018

Покана за участие в бизнес форум в Истанбул - 17 декември 2018 г.

Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в предстоящ бизнес форум и двустранни срещи, който ще се проведе н...

 още... 

   05-12-2018

От стартирането на ОПИК са подписани близо 2 хиляди договора за 1.7 млрд. лева

Три години и половина след стартирането на работата по изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2...

 още... 

   04-12-2018

МЯРКА 9 Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ЗА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ПРСР 2014-2020

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” е изключително важна за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014-2...

 още... 

АКТУАЛНО

07-09-2018

Обявена покана за прием на проекти по ПРСР по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.  Кандидатите ще имат в...

 още.. 


22-06-2018

Обявена покана за прием на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА