ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“ - 5, 6 и 7 юли 2023

   26-06-2023

Във връзка с реализирането на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“, финансирани по  Проект „Създаване на нова стойностна верига въз основа на холистичен механизъм за подкрепа на предприятията“, акроним ENTER-VALUE, реф. №6326, финансиран с договор №B6.3a.17r от 13.04.2021 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020, имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие във второто обучение, което ще се проведе на 5, 6 и 7 юли 2023 г., в гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, Зала за събития.  

Обученията са насочени към изграждане и повишаване на предприемаческите, управленски и бизнес умения на потенциални предприемачи, които възнамеряват да стартират или ще стартират бизнес в сферата на туризма, търговията на дребно и креативната икономика, ръководители на съществуващи микро, малки и средни предприятия, предприемачите и/или техни служители в посочените сектори.

По време на обучението ще бъдат разгледани теми като: Същност и роля на предприемачеството; Генериране и оценка на бизнес идеи; Бизнес планиране; Оперативно и стратегическо управление; Организационна ефективност; Лидерство; Продажби и работа с клиенти; Разработване на SWOT анализ; Източници на финансиране; Канава на бизнес модел и др.

Участниците ще имат възможност индивидуално и по групи да предлагат решения на поставените казуси и упражнения, както и мотивирано да излагат своята теза.

 

Информираме Ви, че местата са ограничени и Ви благодарим предварително за проявеното желание за участие!

 Моля да потвърдите Вашето участие на e-mail: veleva@econevrokop.eu, тел: 0888585865 - Галена Велева или 886 883 300, office.sim@gmail.com – Соня Ангелова.НОВИНИ

   28-07-2023

Покана за процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Отворена е процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.    Целта на процедур...

 още... 

   25-07-2023

Стартира уеб базирана платформа за туристически термални маршрути по проект INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   12-07-2023

ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“ - 26, 27 и 28 юли 2023

Във връзка с реализирането на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“, финансирани по  Проект „Създаване на ...

 още... 

   29-06-2023

Сдружение на предприемачите проведе програма за млади предприемачи в три модула

В изпълнение на проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни...

 още... 

   26-06-2023

ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“ - 5, 6 и 7 юли 2023

Във връзка с реализирането на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“, финансирани по  Проект „Създаване на ...

 още... 

   22-06-2023

ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“

Стартират трите цикъла на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“ финансирани по  Проект „Създаване на нова...

 още... 

   20-06-2023

ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово   Уважаеми госпожи и господа, Сдружение „Местна и...

 още... 

АКТУАЛНО

31-01-2024

Наръчник


...

 още.. 


03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 

РЕКЛАМА