Безплатен маркетинг семинар за членовете на СПР ГД

   11-11-2015

На 28 януари в Гоце Делчев се състоя семинар на тема Променящи се пазари, нови перспективи и маркетингови модели. Семинарът бе иницииран от Сдружение на предприемачите специално за своите членове малки и средни предприятия. Лектори на семинара бяха Валентина Грозданова – специалист с дългогодишен опит в сферата на човешките ресурси, и Анна Николова, консултант в изграждането на маркетингови стратегии и лектор в различни обучения.

Аудиторията на семинара бе съставена от фирми, работещи успешно в туризма, строителството, производството, търговията. Те се запознаха с новите начини за привличане на клиенти и изграждане на имидж, каква е силата на социалните медии и как да се възползват от нея, както и какви са добрите примери на успешна корпоративна комуникация.

Проведена бе и дискусия с присъстващите относно новите маркетингови стратегии, глобалната криза, политическата и икономическа обстановка в страна и в световен мащаб и как тя се отразява на работата и развитието на местния бизнес.

В края на семинара консултантите предложиха както на членовете на Сдружение на предприемачите, така и на всички заинтересовани безплатна консултация. Тя би могла да бъде посредством диагностика с въпросници, които са онлайн на сайта на Грийн Дийл – www.greendeal.bg. Там всеки може да определи на какво ниво е качеството на обслужване на клиенти в компанията, в която работи, както и кои са силните и слаби страни при изпълнение на задачите в ежедневната работа в съответната фирма.

ИНИЦИАТИВИ

   11-01-2017

УСПЕШНАТА КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА 2016

Благодарение на подкрепата на членовете на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и тази година успяхме да проведем Коледна бл...

 още... 

   11-01-2017

Обучение по CorelDRAW за 13 обучаеми

Обучението по CorelDRAW, програмата за компютърни графики, което Сдружение на предприемачите проведе в края на изминалата 2016 година, приключ...

 още... 

   09-02-2016

УСПЕШНАТА КОЛЕДНА ИНИЦИАТИВА 2015

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев (СПРГД) успешно осъществи традиционната си благотворителна Коледна инициатива от 2015 г. С...

 още... 

   18-12-2015

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРОВЕДЕ КОМПЮТЪРЕН КУРС ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Компютърният курс, който Сдружение на предприемачите организира за свои членове и фирми от Гоце Делчев, приключи успешно преди дни. Обуч...

 още... 

   11-11-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА НЕДОСТИГ НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ В РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Недостигът на квалифицирани работници спъва развитието на местния бизнес и води до влошено качество на услуги и стоки. Това е мнението н...

 още... 

   11-11-2015

Безплатен маркетинг семинар за членовете на СПР ГД

На 28 януари в Гоце Делчев се състоя семинар на тема Променящи се пазари, нови перспективи и маркетингови модели. Семинарът бе иницииран о...

 още... 

   11-11-2015

Представяне на платформата за търгове AUXIONIZE.COM в Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира за своите членове презентиране на платформата за търгове AUXIONIZE.COM, представен...

 още... 

АКТУАЛНО

15-01-2019

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МСП ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


На 15 февруари 2019 г. ще бъде обявена 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ. Поканата е по ПО 1 „Конкурентен и иновативен транс...

 още.. 

РЕКЛАМА