Представяне на платформата за търгове AUXIONIZE.COM в Гоце Делчев

   11-11-2015

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира за своите членове презентиране на платформата за търгове AUXIONIZE.COM, представена от нейния създател г-н Ивайло Пенчев.

Г-н Пенчев е сериен предприемач, създал няколко много успешни компании в България, някои от които са Уолтопия за дизайн и производство на изкуствени катерачни стени и Екстрапак за опаковки.

Оказва се, че създаването на платформата за търгове е станало съвсем спонтанно с цел сътрудничество на отделите за доставка в останалите компании на г-н Пенчев. Той решил, че въпреки сключените изгодни договори с повечето доставчици може да провери възможно ли е да открие и по-ниски цени за своите суровини.

Резултатите след създаването на платформата и нейното пълно функциониране изумили всички, които работили по разработването й. Според общата статистика за една година функциониране в платформата са сключени над 3 600 сделки, спестили няколко милиона лева на възложителите, които са инициирали над 4 400 търга.

AUXIONIZE е революционно нов подход към начина, по който бизнесът пазарува. Системата използва принципа на търговете с обратно наддаване, при които купувачите са активната страна и инициират сделката, продавачите се конкурират за спечелването ѝ. Купувачът избира победител, но не е задължен да се спре на най-ниската оферта. Изборът се базира на цена, рейтинг и други критерии, важни за купувача.

AUXIONIZE е иновативно софтуерно решение, което повишава ефективността на бизнес процесите и виртуален пазар за прозрачен бизнес, регулиран изцяло от пазарните принципи на търсенето и предлагането.

Платформата е удобна както за големи сделки, при които се търси изпълнител за строеж на сграда, така и за услуги като транспорт, лицензиране на софтуерно обучение, проектиране. Малките сделки също успешно намират реализация като в 98% от търговете успяват да намалят цената от предварително зададената при стартирането на търга.

Предимствата на обратните търгове са във възможността отделните доставчици да виждат офертата на останалите и сами да наддават за поръчката, да не се губи време в телефонни разговори, да се избегне меката корупция, при която възложителя избира не най-изгодния, а най-лесния и познат доставчик.

Разходите за възложителите са минимална годишна такса, след чието заплащане може да стартира колкото си поиска търгове, а офериращите плащат такса 1 евро за оферта.

Очаква се след юни 2015 платформата да бъде отворена и за частни лица, които могат да провеждат търгове както корпоративните клиенти в момента. Планирана е и широка маркетингова кампания за популяризиране на AUXIONIZE в страната и в Европа.

 

ИНИЦИАТИВИ

   11-01-2017

УСПЕШНАТА КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА 2016

Благодарение на подкрепата на членовете на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и тази година успяхме да проведем Коледна бл...

 още... 

   11-01-2017

Обучение по CorelDRAW за 13 обучаеми

Обучението по CorelDRAW, програмата за компютърни графики, което Сдружение на предприемачите проведе в края на изминалата 2016 година, приключ...

 още... 

   09-02-2016

УСПЕШНАТА КОЛЕДНА ИНИЦИАТИВА 2015

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев (СПРГД) успешно осъществи традиционната си благотворителна Коледна инициатива от 2015 г. С...

 още... 

   18-12-2015

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРОВЕДЕ КОМПЮТЪРЕН КУРС ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Компютърният курс, който Сдружение на предприемачите организира за свои членове и фирми от Гоце Делчев, приключи успешно преди дни. Обуч...

 още... 

   11-11-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА НЕДОСТИГ НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ В РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Недостигът на квалифицирани работници спъва развитието на местния бизнес и води до влошено качество на услуги и стоки. Това е мнението н...

 още... 

   11-11-2015

Безплатен маркетинг семинар за членовете на СПР ГД

На 28 януари в Гоце Делчев се състоя семинар на тема Променящи се пазари, нови перспективи и маркетингови модели. Семинарът бе иницииран о...

 още... 

   11-11-2015

Представяне на платформата за търгове AUXIONIZE.COM в Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира за своите членове презентиране на платформата за търгове AUXIONIZE.COM, представен...

 още... 

АКТУАЛНО

15-01-2019

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МСП ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


На 15 февруари 2019 г. ще бъде обявена 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ. Поканата е по ПО 1 „Конкурентен и иновативен транс...

 още.. 

РЕКЛАМА