01-01-1970

АКТУАЛНО

   2021-08-19

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев ...

 още... 

НОВИНИ

08-12-2021

Стартира процедура за подпомагане на млади земеделски стопани до 40 навършени години (включително)


      ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ КАНДИДАТИ ПО ПОДМЯРКАТА МОГАТ ДА БЪДАТ: ????Лица, които са регистрирани за първи път като земеделски стопан...

 още.. 


06-12-2021

Покана за кандидатстване на иновативни МСП в акселераторска програма


Русенската търговско-индустриална камара чрез сдружение Глобален предприемачески мониторинг България кани иновативни МСП да кандидатстват в отворена процедура за участие в акселераторск...

 още.. 

РЕКЛАМА