01-01-1970

АКТУАЛНО

   2021-05-28

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.

BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвест...

 още... 

НОВИНИ

27-07-2021

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ – възможност за разширяване и развитие на бизнеса


Ако сте собственик или управител на МСП със седалище в България, с повече от 3 години опит, и търсите иновативни инструменти и свежи идеи за разширяване на бизнеса си, програмата "Еразъм за мла...

 още.. 


26-07-2021

Китайски международен панаир за търговия и инвестиции, 8-11 септември 2021 г., гр. Сямън, Китай.


В периода 8-11 септември 2021 г. в гр. Сямън, провинция Фудзиен, Китай, ще се проведе ежегодният Китайски международен панаир за търговия и инвестиции – China International Fair for Investment and Trade (CIFIT). Китайски...

 още.. 

РЕКЛАМА