01-01-1970

АКТУАЛНО

   2021-05-28

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.

BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвест...

 още... 

НОВИНИ

17-06-2021

На вниманието на български работодатели, които проявяват интерес към наемане на работници от Узбекистан


Посолството на България в Узбекистан предостави на БТПП видео материали относно подготовката на узбекски работници за трудова дейност в чужбина. От узбекска страна се проявява желание за за...

 още.. 


15-06-2021

Нови 55 млн. лева за подкрепа на фирми, засегнати от противоепидемичните мерки


От началото на настоящата седмица стартира трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси. Предвидени са нови 55 млн. лева за осиг...

 още.. 

РЕКЛАМА