Провеждане на Общо Събрание на Сдружението за 2017 г.

   12-04-2017

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев кани всички свои членове на Общо събрание на сдружението за 2017 г.

 

Дневен ред на заседанието:

Точка 1. Доклад за дейността на Управителния съвет за 2016 година;

Точка 2. Доклад на Контролния съвет за 2016 година;

Точка 3. Обсъждане и приемане бюджета на сдружението за 2016 година;

Точка 4. Обсъждане и приемане проекто-бюджета на сдружението за 2017 година;

 

За дискутиране на неотложни проблеми, предложения и бъдещи планове преди започване на дневния ред са поканени г-н Богдан Боцев и г-н Елхан Кълков, народни представители от региона, избрани на последните парламентарни избори, провели се на 26 март 2017.

 

Място на провеждане – гр. Гоце Делчев, ул. Илия Праматарски 8, ет. 4 – офис на сдружението

Дата – 17.05.2017 г. – сряда

Начален час – 17.30

Моля, потвърдете своето присъствие на познатите Ви телефони до 16.05.2017 г.

АКТУАЛНО

   2017-04-12

Провеждане на Общо Събрание на Сдружението за 2017 г.

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев кани всички свои членове на Общо събрание на сдружението за 2017 г.   Дневен ред на засе...

 още... 

   2017-01-20

Обява за процедура на подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкур...

 още... 

НОВИНИ

29-05-2017

По-добре проектирано работно място със стандартите на ISO


Депресията и психичните заболявания се увеличават в световен мащаб. Като засяга над 300 милиона души от всички възрасти по света, депресията води до значителни страдания за хората и техните ...

 още.. 


25-05-2017

Земеделските стопани могат да заявят достъп за онлайн регистрация на еднодневните договори


Земеделските стопани, които все още нямат потребителско име и парола за достъп до системата за онлайн регистрация на трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда – за краткотрайна се...

 още.. 

РЕКЛАМА