ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

   21-02-2017

Ако Вие сте младеж до 29 години и имате бизнес идея, а не знаете как да я реализирате, нямате нужния опит и не ви се поемат излишни рискове, то проектът Старт-ап академия е точно за Вас!

Включете се в групата от младежи като заявите своето участие на тел. 0888 58 58 65.

Проектът Старт-ап академия, чиято целева група са младежи до 29 години от регион Гоце Делчев с интереси в областта на предприемачеството и развитие на собствен малък бизнес, предвижда формиране на група от 10 младежи, които ще участват в поредица от обучения, открити дискусии, конференции. Обученията ще се проведат в Гоце Делчев, БГ и Босилово, МК заедно с група от Македония с обща продължителност 20 дни на различни теми като предприемачество, мениджмънт, управление на финанси, развитие на бизнес план и идея, форми на търговска дейност и др.

Чрез обученията младежите ще се подготвят да стартират собствена бизнес идея без да поемат излишен риск посредством симулация на виртуална фирма, която ще бъде изградена специално за тях. Виртуалната фирма ще послужи за практическото обучение на младите хора за това как да развиват и управляват собствен бизнес в симулирана реална среда. Всеки един от младежите, включен в проекта със своя оригинална бизнес идея, ще използва виртуалната симулация като възможност за изграждане на опит и познания, необходими за започване на собствен бизнес. Проектът ще служи като инструмент за изграждане на техните компетенции в областта на предприемачеството, като по този начин ги и насърчава в процеса на стартиране и развитие на микро бизнес.

За пилотното тестване на виртуалната фирма са предвидени няколко месеца, в рамките на които младежите ще управляват и развиват фирмата си под наблюдението на ментори, ще купуват суровини, продават стоки или услуги, наемат персонал, правят месечен финансов отчет и всичко, което е необходимо на една фирма да функционира успешно и да генерира приходи.

Финалните резултати ще бъдат обсъдени на уъркшоп - кръгла маса заедно групата младежи със същите интереси от Македония, които също участват в бизнес симулационното обучение. В процеса на изпълнение на проекта ще бъде създадена мрежа за сътрудничество между младите хора от двете страни на трансграничния регион в областта на предприемачеството и развитието на бизнеса. Мрежата ще осигури пространство за обмен на мнения, обсъждане на общи проблеми, намиране на партньори за реализация на съвместни проекти.

Проектът е финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ ИПП ТГС България – Македония и всички разходи са предвидени.

Заниманията с групата ще стартират в края на март 2017 г. и продължават до края на годината!

АКТУАЛНО

   2017-02-21

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ако Вие сте младеж до 29 години и имате бизнес идея, а не знаете как да я реализирате, нямате нужния опит и не ви се поемат излишни рискове, ...

 още... 

   2017-01-20

Обучителен курс УЕБ ДИЗАЙН ЗА НАЧИНАЕЩИ

Курсът е предназначен както за напълно начинаещи в сферата на уеб дизайна, така и за тези, които искат да структурират своите знания, изг...

 още... 

   2017-01-20

Обява за процедура на подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкур...

 още... 

   2016-12-19

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкуре...

 още... 

НОВИНИ

24-03-2017

Обнародван е Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС, с който се урежда начинът на отчитане на ДДС върху дарените храни


Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 21 март 2017 година. Наред с другите изме...

 още.. 


21-03-2017

БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СРЕЩА (ANNUAL INVESTMENT MEETING - AIM 2017)


  В периода 1-4 април 2017 г. доц. Теодор Седларски, служебен министър на икономиката, ще осъществи официално посещение в Дубай по покана на своя колега Н.Пр. Султан бин Саед ал Мансури, министър...

 още.. 

РЕКЛАМА