Обучителен курс УЕБ ДИЗАЙН ЗА НАЧИНАЕЩИ

   20-01-2017

Курсът е предназначен както за напълно начинаещи в сферата на уеб дизайна, така и за тези, които искат да структурират своите знания, изграждайки в процеса на обучение умения, които могат да се използват за кариерно развитие както в работна, така и в домашна среда. Всеки обучаем ще стартира индивидуален проект, по който да работи под напътствията на лектор, ще получава задачи за домашно и упражнения в час.

Темите, които ще се преподават по време на обучението:

  • Въведение в HDML
  • Програми за създаване на уеб страници
  • Регистрация на име на сайт, хостване на сайт, методи за популяризиране на сайт
  • Използване на интернет платформа за създаване на сайт
  • Изпълнение на практическо задание

 

Курсът е с продължителност 16 учебни часа с възможност да се провежда в удобно за вас време.

Стойността на обучението е 70 лв. с ДДС.

 

Обучението ще се проведе в компютърната зала на Сдружението на ул. Илия Праматарски 8 (административната сграда на бившия завод Пирел) в гр. Гоце Делчев. 

За повече информация и записвания тел.: 0888 58 58 65 или на имейл office@aegdr.org

АКТУАЛНО

   2017-02-21

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ако Вие сте младеж до 29 години и имате бизнес идея, а не знаете как да я реализирате, нямате нужния опит и не ви се поемат излишни рискове, ...

 още... 

   2017-01-20

Обучителен курс УЕБ ДИЗАЙН ЗА НАЧИНАЕЩИ

Курсът е предназначен както за напълно начинаещи в сферата на уеб дизайна, така и за тези, които искат да структурират своите знания, изг...

 още... 

   2017-01-20

Обява за процедура на подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкур...

 още... 

   2016-12-19

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкуре...

 още... 

НОВИНИ

24-03-2017

Обнародван е Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС, с който се урежда начинът на отчитане на ДДС върху дарените храни


Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 21 март 2017 година. Наред с другите изме...

 още.. 


21-03-2017

БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СРЕЩА (ANNUAL INVESTMENT MEETING - AIM 2017)


  В периода 1-4 април 2017 г. доц. Теодор Седларски, служебен министър на икономиката, ще осъществи официално посещение в Дубай по покана на своя колега Н.Пр. Султан бин Саед ал Мансури, министър...

 още.. 

РЕКЛАМА